header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Afkortingen op Sneek  Aantal vragen: 5
 ALV  Aantal vragen: 1
 Bankrekening  Aantal vragen: 1
 Clubhistorie  Aantal vragen: 1
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 EMMA Helpdesk  Aantal vragen: 7
 Gevonden Voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Huisregels   Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 1
 Lid worden/Opzeggen  Aantal vragen: 3
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Training  Aantal vragen: 2
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

ALV
Voorstel voor bijzondere ALV middels een leden-enquete: sponsoring en financiering van nieuw clubtenue (april 2020) 

In deze hockey-stille periode en de coronabeperkingen voor het bijeenkomen van groepen personen is het nu onmogelijk een ALV bij elkaar te roepen.

Toch wil het bestuur aan de leden graag een besluit voorleggen waarvoor in "normale tijden” een bijzondere ALV zou moeten worden georganiseerd.

Een alternatief is dus gewenst.

Door het voorstel via deze enquete voor te leggen aan de leden wordt aan de voorwaarden van een ledenbesluit voldaan.


We nodigen je daarom van harte uit om voor de einddatum van deze enquete je stem uit te brengen voor het hier beschreven voorstel tot vervanging en sponsoring van het SMHC clubtenue.


Voorstel vernieuwing SMHC clubtenue

In de afgelopen periode is door de sponsorcommissie onderzocht hoe een aantal verbeteringen in de club- en kleding-sponsoring is te bereiken.

Zij stelde vast:

- De huidige shirtsponsoring is onbevredigend. Veelal worden de shirts voor een team gesponsored door een betrokken ondernemer-ouder. De sponsoring stopt dan als de spelers doorschuiven naar volgende teams, veelal in andere samenstelling. De vraag is dus: Hoe kan shirtsponsoring een meer stabiele bijdrage aan de financiën van de club leveren?

- Gevolg is dat de shirtsponsoring een sterk adhoc karakter heeft en dat er veel (vaak verschillende) shirts met reclame worden gedragen zonder dat daarvoor nog een sponsorbedrag wordt betaald. Vraag: Hoe brengen we daarin meer orde?

- Het huidige SMHC clubshirt is "verouderd, saai, ziet er niet uit” (citaten van onze jeugd. De rokjes/broekjes en sokken zijn in het geheel niet gestandaardiseerd, waardoor er een ratjetoe in ontstaan van alle modellen en kleuren van donkerblauw tot zwart. Hier is dan de vraag:  Hoe krijgen we weer een modern en uniform tenue?

- Onze nu nog hoofdsponsor Rabobank gaat het jaarlijkse bedrag halveren, hetgeen een forse hap uit de sponsorinkomsten betekent. Vraag: Hoe zou dit kunnen worden opgevangen?


Met een aantal kandidaten voor het sponsoren van onze clubshirts is gekeken of het ledenbestand van SMHC interessant en voldoende groot is om substantieel te sponsoren.

Uitkomst daarvan is dat ClubColors de shirts van alle SMHC leden voor 3 jaar wil sponsoren. Dat wil zeggen dat alle leden een wedstrijdshirt krijgen. Dit onder de voorwaarde dat de broeken/rokjes en sokken (de "onderstukken”) ook van ClubColor worden gekocht.

Na 3 jaar wordt e.e.a. geëvalueerd en indien gewenst verlengd voor een nieuwe 3-jaars periode. En nieuwe shirts geleverd.

Op de shirts is ruimte voor 3 tot 4 bedrijfsnaam-sponsors, waarvoor op dit moment gegadigden worden gezocht.

In totaal zal de opbrengst van de clubsponsoring jaarlijks met ca. € 2000,- stijgen. 


Bestuur en sponsorcommissie zijn content met het voorstel van ClubColors en hebben daarover met ClubColors een intentie-akkoord gesloten.

Wel meent zij dat wanneer de leden zelf "de onderstukken” moeten gaan aanschaffen het te lang zal duren voordat iedereen "in tenue” speelt.

Zij heeft daarom het voornemen om de onderstukken voor alle leden in 1-keer aan te schaffen en gelijk met de shirts voor alle leden ter beschikking te stellen. Er is in deze constructie geen overgangsperiode waarin nog van alles op het veld wordt gedragen. 


Het bovenstaande overwegend stelt het bestuur voor om:

- De overeenkomst met ClubColor te bekrachtigen ; de eenmalige (in feite 3 jarige) aanschaf (ca. € 20.000) te doen van de onderstukken voor alle leden en de contributie met € 15,- te verhogen. 

Dit bedrag is dan de jaarlijkse bijdrage van een lid voor het gebruiken van het complete clubtenue. En komt in de plaats van het zelf aanschaffen van het tenue.