IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

Ons clubhuis

De kantine is primair de huiskamer van de club, waar elk lid zich thuis moet kunnen voelen en er gezelligheid en clubsfeer moet kunnen vinden. En zich uiteraard aan de huisregels houden.


Barbemanning
De bemanning van de bar en keuken is gebaseerd op de vrijwilligheid van alle leden. De barcommissie is hierin ondersteunend met instructie en informatie. Zij dragen zorg voor het openen en sluiten van de bar.


Ouders worden voor de zaterdagen door de teambegeleiders ingepland middels de teamdiensten. Op de zondagen worden er afspraken hierover gemaakt met de senioren.


Openingstijden en schenktijden


De openingstijden van het clubhuis zijn:


- alle werkdagen: van 20.00 uur tot 1 uur na de laatste training


- zaterdag en zondag van 9.00 uur tot maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal


Alcohol

Alcohol kan in het clubhuis worden geschonken buiten de tijden van jeugdtrainingen.


- Op werkdagen valt dit samen met de openingstijden

- zaterdag van 16.00 uur maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal

- zondag van 11.00 uur tot maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal


Op reguliere wedstrijddagen wordt de uiteindelijke eindtijd bepaald door de gastheer/vrouw van dienst.


In geval van een evenement (zoals een feest of toernooi) kan van bovenstaande schenktijden worden afgeweken. Deze worden door het bestuur aan de kantinecommissie gecommuniceerd.


Leidinggevende 

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig te zijn die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.


Inmiddels hebben we een aantal leden die hieraan voldoen, maar wij nodigen iedereen van harte uit om deze online instructie te doen via de site van NOC*NSF.


Want hoe meer (bar)zielen, hoe meer vreugd!


Feestjes en bijeenkomsten 

Teamfeestjes en teambijeenkomsten zijn welkom, mits tijdig aangemeld ([email protected]) en ingepland. Er moet vooraf en tijdens het feestje altijd een aanspreekpunt/verantwoordelijke zijn die goede en tijdige afspraken maakt met de barcommissie. Consumpties worden gebruikt van de bar, of kunnen tegen een overall vergoeding aan de barcommissie zelf worden meegenomen. De vergoeding wordt per situatie afgesproken. 


Bij het gebruik hoort ook hier het schoon en opgeruimd opleveren, het correct afsluiten en het afmelden bij de barcommissie.


 

Externe huur clubhuis

Huur van het clubhuis door externe partijen kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar [email protected]


Externe huur velden
Gebruik van de velden door externe partijen kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar [email protected]Gezonde kantine  
Sneeker MHC heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk voor onze club. Daarom werken wij volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines, die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Wij maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. SMHC Sneek werkt structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.


Huisregels SMHC 

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank of andere consumpties te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging
 2. Het is niet toegestaan om bij de bar gekochte alcoholhoudende drank of andere consumpties elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis zelf of op het terras voor het clubhuis 
 3. Er wordt geen alcohol verkocht aan jeugd jonger dan 18 jaar en aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken in principe geen alcohol gedurende hun bardienst. 
 6. Personen die agressie of normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
 7. Het clubhuis en het hockeyterrein zijn rookvrij. 
 8. Honden zijn op het terrein en in het clubhuis welkom, mits onder appel, het baasje zich over eventuele poep ontfermt en niemand wordt gehinderd.
 9. Auto's worden voor eigen risico geparkeerd op het parkeerterrein op het sportpark. Eventuele schade aan de voertuigen kan niet op de vereniging worden verhaald. 
 10. Fietsen en bromfietsen kunnen worden gestald op het terrein van de Sneeker Micxed Hockey Club, op de daarvoor bestemde ruimte. 
 11. Bij het betreden en verlaten van de club dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt voor de buurtbewoners (geluid, gedrag)
Cashless afrekenen in de kantine
In de SMHC kantine wordt vanaf de herfstvakantie 2017 alleen nog "plastic-geld" geaccepteerd. 
Er kan uiteraard worden gepind, ook contactloos.