IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Afkortingen op Sneek  Aantal vragen: 5
 ALV  Aantal vragen: 1
 Bankrekening  Aantal vragen: 1
 Clubhistorie  Aantal vragen: 1
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 EMMA Helpdesk  Aantal vragen: 7
 Gevonden Voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Huisregels   Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 1
 Lid worden/Opzeggen  Aantal vragen: 3
 Sponsoring  Aantal vragen: 3
 Training  Aantal vragen: 2
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Huisregels
Clubhuisregels 

Op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet dienen sportverenigingen te beschikken over een zogenaamd ’bestuursreglement’, waarin regels zijn opgenomen die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het clubhuis waarborgen. Het bestuur van de Sneeker Mixed Hockey Club heeft daarom een aantal huisregels vastgesteld, welke moeten zorgdragen voor een goede naleving van de regels en een prettige sportsfeer voor alle leden van de vereniging.

   

Aanwezigheid leidinggevenden

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig te zijn die in het bezit is van de verklaring Sociale

Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. Inmiddels hebben we een aantal leden die hieraan voldoen.


Openingstijden en schenktijden
1.De maximale openingstijden van het clubhuis zijn:
maandag en dinsdag gesloten
woensdag van 14.00 uur tot 23.00 uur
donderdag en vrijdag van 20.00 uurtot 24.00 uur
zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur
 

2. Op de volgende tijdstippen mag alcohol worden geschonken:

maandag, dinsdag gesloten
woensdag van 20.00 uur tot uiterlijk 22.45 uur
donderdag en vrijdag van 21.00 uur tot uiterlijk 23.45 uur
zaterdag van 16.00 uur tot uiterlijk 19.45 uur
zondag van 11.00 uur tot uiterlijk 19.45 uur
 
Op reguliere wedstrijddagen wordt de uiteindelijke eindtijd bepaald door de velddienst. Deze eindtijd valt dan altijd binnen de bovenstaande grenzen.
In geval van een evenement (zoals een feest of toernooi) kan van bovenstaande schenktijden worden afgeweken. Deze worden door het bestuur aan de leidinggevenden en eventueel dienstdoende barvrijwilliger(s) gecommuniceerd.
 
 

Huis- en gedragsregels

 

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank of andere consumpties te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

 

2. Het is niet toegestaan om bij de bar gekochte alcoholhoudende drank of andere consumpties elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis zelf of op het terras voor het clubhuis.

 

3. Er wordt geen alcohol geschonken:

 · op zaterdag aan jeugd jonger dan de A categorie (dus niet aan de B categorie en jonger).
 · sowieso aan jeugd jonger dan 16 jaar.
 · aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
 

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken in principe geen alcohol gedurende hun bardienst.

 

6. Personen die agressie en normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

7. Ten aanzien van het roken is besloten dat ons gehele clubhuis rookvrij is.

    

Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
 
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 

Overige huisregels

1. Honden zijn op het terrein en in het clubhuis welkom, mits onder appel, het baasje zich over eventuele poep ontfermt en niemand wordt gehinderd.
2. Auto's dienen uitsluitend geparkeerd te worden op het parkeerterrein welke aan de Molenkritte hiervoor is aangelegd. Eventuele schade aan de voertuigen kan niet op de vereniging worden verhaald.
3. Fietsen en bromfietsen dienen alléén gestald te worden óp het terrein van
de Sneeker Micxed Hockey Club, op de daarvoor bestemde ruimte.
4. Bij het betreden en verlaten van de club dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt met de buurtbewoners: niet op straat schreeuwen, niet toeteren en niet met gierende banden wegrijden.    
5. Bij het betreden en verlaten van de club dient rekening te worden gehouden dat geen overlast veroorzaakt wordt met de buurtbewoners: niet op straat schreeuwen, niet toeteren en niet met gierende banden wegrijden.    

 

Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. Inmiddels hebben we een aantal leden die hieraan voldoen.