header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Hoe word je lid of vrijwilliger van SMHC?


Inschrijven als lid

Lijkt hockey jou een leuke sport en wil je het wel eens ervaren?

 

Dan kun je je inschrijven bij de hockeyclub. 

Inschrijven gaat via onderstaand formulier; je gegevens worden meteen opgenomen in het ledenbestand van Sneeker Mixed Hockey Club.

Met de ingevulde gegevens wordt het inschrijfformulier gemaakt, die je ontvangt via e-mail. Na inschrijving wordt er contact met je opgenomen. 

Tijdens dit gesprek wordt er besproken op welke tijden en bij welk team je voor het eerst mee kunt trainen. (let op: dus eerst inschrijven en dan pas meetrainen en niet andersom. 

De minimumleeftijd is 5 jaar (groep 2-leerlingen).

Je kan al lid worden als je vòòr 1 oktober van het nieuwe seizoen 5 jaar bent geworden of wanneer je in oktober, november of december van het lopende seizoen 5 jaar wordt en al in groep 2 zit. Je bent dan een "FUNKEY-lid". 


Proefperiode

Een lidmaatschap bij SMHC begint met een proefperiode van 4 trainingsweken. 

Het lidmaatschap gaat in vanaf de start van de proefperiode, maar na de eerste  4 trainingsweken kan nog worden afgezien van het lidmaatschap zonder contributieverplichting en zonder inschrijfkosten. 

Informeer [email protected] uiterlijk na 4 weken als je niet wilt doorgaan met je lidmaatschap.

Voor een definitief lidmaatschap moet het ondertekende inschrijfformulier worden opgestuurd naar de ledenadministratie. Zie daarvoor de bevestigingsmail.


De inschrijfkosten bedragen € 30,- . Deze worden pas in rekening gebracht als je na de proefperiode lid blijft. 


Contributie en automatische incasso

De contributie- en andere betalingen naar SMHC verlopen altijd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier geef je daarvoor toestemming. Betalen kan ineens of in 4 termijnen. Kijk voor meer informatie over de contributie en betaling op deze pagina.


Wat wordt er verwacht van een SMHC-lid?

Lidmaatschap bij SMHC houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze vereniging draait vrijwel alleen op de inzet van vrijwilligers. 

Zonder deze inzet is het beoefenen van de hockeysport simpelweg niet mogelijk. Dat is de reden dat er van seniorspelers, oudere jeugdspelers, en zeker ook van ouders/verzorgers wat verwacht wordt. 

Zo worden bij uitwedstrijden de kinderen van het team afwisselend door enkele ouders naar de uit-locatie vervoerd; bij thuiswedstrijden zal een ouder van het teamlid worden ingepland voor een bardienst.

SMHC vrijwilligerstaken voor een lid cq ouders/verzorger van een jeugdlid zijn bijvoorbeeld: coachen, lid van een commissie zoals: bar, TC (junioren/jongste jeugd), arbitrage, bestuur, jeugd, sponsoring, gastheer/vrouw op de wedstrijddagen, redactie/fotografie voor de website, Facebook etc. en ICT.

In het formulier kun je aangeven welke vrijwilligersrol je eventueel zou willen oppakken.

 

Geef svp ook aan als je je beroep, kennis en/of vaardigheden zou willen inzetten voor de club.

Wil je als vrijwilliger direct de handen uit de mouwen steken? Graag! Neem dan contact op via [email protected]


Akkoordverklaring

Wanneer je inschrijft als lid geef je aan bekend en akkoord te zijn met een aantal verenigingsrichtlijnen. Klik op de tekst om de inhoud te zien.

- de SMHC privacyverklaring 

- de SMHC gedragsregels


Meer informatie?

Voor meer informatie over het lidmaatschap, mail naar: [email protected]


Aanmelden als SMHC vrijwilliger

SMHC vindt het belangrijk dat de vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn en professioneel worden ondersteund. Helderheid in wat je van elkaar mag verwachten is essentieel.

 Hoewel de sfeer binnen SMHC collegiaal en informeel is, leggen we na de kennismaking wel enkele afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten van zowel SMHC als de vrijwilliger. Dan is het helder wat we van elkaar mogen verwachten.

 

Nieuwsgierig geworden? Als je het onderstaande formulier invult en verstuurt, neemt de vrijwilligerscoördinator contact met je op voor een kennismaking. 

Voor het aanmelden als vrijwilliger kies je bovenaan voor Inschrijven als Vrijwilliger.

Bij je aanmelding geef je aan bekend en akkoord te zijn met een aantal verenigingsrichtlijnen, en verklaar je akkoord te zijn met de SMHC Vrijwilligersovereenkomst.

klik op de tekst om de inhoud in te zien.

de SMHC privacyverklaring en gedragsregel

- de SMHC Vrijwilligersovereenkomst Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
Extra informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen.

 
   
   
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kun je aangeven of je bepaalde relevante diploma's hebt

 
   
   
   
Akkoordverklaring
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.