header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Scheidsrechters spelregels

Voor de meest up-to-date spelregels voor de elftallen, zie de website van de KNHB.

De spelregels voor de zaal zijn ook te vinden in de App van hockey.nl.


Spelbegeleiding jongste jeugd
Tijdens wedstrijden van de jongste jeugd (O8, O9, & O10-tallen) hebben we geen scheidsrechters, maar spelbegeleiders. Jonge kinderen zijn vaak zeer speels. Voor hen moet hockey vooral leuk, veilig en leerzaam zijn. De kinderen willen plezier hebben tijdens het hockeyen. Wij leren hen op een veilige manier met bal en stick om te gaan, winnen is veel minder belangrijk.

Als spelbegeleider leid je de wedstrijd in goede banen en leg je de eventuele hockeyregels aan de spelertjes uit. Voor de O8 en O9 moet het vooral plezier geven (zie link met regels hier onderaan) en zijn er weinig tot geen regels. Als het maar veilig gaat.

Voor de wedstrijd

 • Maak kennis met de teambegeleiders en beoordeel samen het spelniveau. Maak ook kennis met de collega spelbegeleider (O10). 
 • Zorg dat er niemand anders op het veld is dan beide teams, de spel- en teambegeleiders.
 • Bespreek samen met de teambegeleiders de maatregelen* bij een eventueel groot verschil in niveau. 
 • Maak n.a.v. het spelniveau afspraken met beide teambegeleiders over:
  1. Veiligheid (brede stick voering; wel/niet slaan e.d.) 
  2. Plezier (samenspelen en sportief gedrag; eventueel invoeren van spelplezier bevorderende maatregelen bij een groot verschil in speel sterkte) 
  *voorbeelden: geef het zwakkere team meer ondersteuning, fluit strenger voor het sterkere team, voeg een extra speler in bij de zwakkere partij
  3. Leerzaamheid (geef aan dat je uitleg geeft bij onduidelijkheden) 

Tijdens de wedstrijd
 • Geef uitleg bij onduidelijkheid.
 • Fluit niet voor alle overtredingen buiten het doelgebied (bijv. voor shoot). Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het spel stil en geef uitleg. 
 • Fluit gevaarlijk spel direct af (bijv. stick boven de schouder).
 • Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand houden (evt. uitpassen), 3-tal 3m en 6- en 8-tal 5m.
 • Zorg ervoor dat de opstelling bij dode spelmomenten gehandhaafd
  blijft (waar sta je en mag je dan de bal nemen?).
 • Geef complimenten aan alle spelers bij mooie acties.
 • Neem 1 of meer van de afgesproken maatregelen bij een groot verschil in niveau.
 • Spreek te fanatieke toeschouwers/ouders aan op hun gedrag. 

Na de wedstrijd
 • Vul het wedstrijdformulier volledig in.
 • Evalueer met beide teambegeleiders de wedstrijd en in het bijzonder de gemaakte afspraken tussen team- en spelbegeleider.
 • Licht - indien gewenst - een bepaalde beslissing nader toe

Kaarten
SMHC heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan, maar ook spelers van onze club krijgen wel eens een gele en soms zelfs een rode kaart van de scheidsrechter. Dat kan een keer gebeuren, maar uitgangspunt is natuurlijk helemaal geen kaarten. 

Voorheen beschouwde de KNHB een eerste gele kaart als een waarschuwing. Vanaf seizoen '21-'22 is dit aangepast en berekent de KNHB voor iedere gele kaart (dus ook voor de eerste) een boete van 15 euro en bij een rode kaart maar liefst 50 euro!

Mocht er toch een gele of rode kaart volgen, dan zijn de kosten voor de speler. De (administratie-)kosten die SMHC aan de KNHB moeten betalen worden rechtstreeks doorbelast aan de speler, die de kaart heeft gekregen. Dit geldt voor alle jeugd- en seniorenleden.

Mocht je bezwaar willen maken tegen de kaart, dan kan dit alleen direct na de wedstrijd via het wedstrijdformulier.  Mocht dit bezwaar worden afgewezen en je als team vinden dat een kaart onterecht is gegeven, dan kan je natuurlijk afspreken deze kosten met elkaar te dragen. 

Een kaart voorkomen is natuurlijk het allerbeste, zowel vanuit sportief oogpunt als dat het zonde van de kosten is! 
 
Volledige spelregels: