IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Vrijwilligersovereenkomst

Doelgroep: alle SMHC vrijwilligers Versie: maart 2020


Beste (nieuwe) SMHC vrijwilliger,


Fijn dat je je wilt inzetten als vrijwilliger voor SMHC !

De wet op de privacy (AVG) schrijft voor dat SMHC en haar vrijwilligers een overeenkomst sluiten met de afspraken die gelden voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Deze mail verwoordt die afspraken; door je akkoordverklaring onderaan in te vullen en te retourneren, bevestigen wij wederzijds de overeenkomst.

Onze afspraken

 • -  Je gaat (of doet dit al) ten behoeve van de vereniging een aantal afzonderlijk afgesproken activiteiten verrichten. De bijbehorende rol kun je in je akkoordverklaring hieronder vermelden. De activiteiten kunnen indien nodig in onderling overleg worden gewijzigd.

 • -  Voor trainers en coaches geldt dat zij zich onderwerpen aan het tuchtreglement van de KNHB, waarin opgenomen de gedragsregels voor grensoverschrijdend gedrag. (zie https:// centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders) Daarnaast verplicht je je tot het overleggen van een VOG verklaring; indien van toepassing ontvang je daarover afzonderlijk bericht

 • -  Er is geen vergoeding voor de door jou verrichte activiteiten of gemaakte kosten. In uitzonderingsgevallen en/of bijzondere kosten kun je na akkoord van de penningmeester de werkelijk gemaakte kosten declareren.

 • -  Voor trainers kan een vrijwilligersvergoeding zijn afgesproken die is vastgelegd in het declaratiesysteem LISA-Contracten. Deze wordt maandelijks gedeclareerd en uitbetaald. De vergoeding zal het wettelijke maximum voor de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding niet overstijgen.

 • -  In geval van verhindering (ziekte, vakantie) stel je tijdig de vereniging / commissie / teammanager op de hoogte. Bij verhindering kun je een vervanger regelen. Stel de vereniging dan wel tijdig op de hoogte.

 • -  Vanuit SMHC fungeert de vrijwilligerscoördinator als je contactpersoon. Hij/zij coördineert de inwerkactiviteiten en blijft het aanspreekpunt in geval van vragen of problemen. Te bereiken via mailto:[email protected]

 • -  In geval van een geschil met de contactpersoon kun je de kwestie voorleggen aan het SMHC bestuur

 • -  Voor de SMHC vrijwilligers is door de club via de KNHB een ongevallenverzekering afgesloten voor ongevallen met lichamelijk letsel of dood ten gevolge tijdens het verrichten van de activiteiten.?
  De gemeente Sûdwest Fryslân heeft voor vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

page1image2247918592 page1image2247918880 page1image2247919168

17

page2image2246638400

Deze dekt de schade die de vrijwilliger mogelijk tijdens de uitoefening van de overeengekomen activiteiten veroorzaakt

 • -  De overeenkomst geldt tot wederopzegging door een van de partijen. Daarbij zal met een redelijke termijn worden rekening gehouden waarbinnen een oplossing voor het ontstane "gat” kan worden gevonden (van bijvoorbeeld een aantal weken)

 • -  Bij beëindiging van je rol zul je je activiteiten zorgvuldig overdragen dan wel afronden

 • -  Opzeggen als SMHC vrijwilliger doe je via MijnSMHC – Club – Opzegformulier.

  Akkoordverklaring van de SMHC Vrijwilligerovereenkomst en de Privacyverklaring

  Door bij je aanmelding als vrijwilliger de vraag "ik ben bekend met de SMHC Vrijwilligersovereenkomst en ben hiermee akkoord” te accorderen, accepteer je de verantwoordelijkheid voor de taken die je op je hebt genomen en deze overeenkomst.
  We vragen je ook om de SHMC privacy verklaring te accepteren om daarmee SMHC toestemming te geven voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens.

  Acceptatie van de verklaring en gedragsregels kan bij de inschrijvingsvraag "Ik ben bekend met de SMHC verenigingsrichtlijnen en ben hiermee akkoord”.

  We vragen je ook om de SHMC privacy verklaring te accepteren om daarmee SMHC toestemming te geven voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens.

  Acceptatie van de verklaring en gedragsregels door bestaande vrijwilligers kan op https:// www.hockeysneek.nl/avgvragen. Je hebt daarvoor je lidnummer en wachtwoord nodig. Als je het wachtwoord bent vergeten kun je een nieuw wachtwoord instellen op MijnSMHC - wachtwoord vergeten?

  Je kunt dit document ook invullen en retourneren naar de SMHC LISA beheerder .  Met je bevestiging accepteer je de overeenkomst en de verantwoordelijkheid voor de taken die je op je hebt genomen.


  Stuur deze mail retour naar de 
  SMHC LISA beheerder met je bevestiging.

  Ondergetekende gaat akkoord met het gestelde in deze overeenkomst.

 • Naam:
 • Vrijwilligersrol: 
 • datum: 
 • SMHC Lidnummer:
_______________________________________________________________________________________

Veel plezier en succes bij het werk voor SMHC!