IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

LISA geheimhoudingsverklaring

page1image2275858512

Doelgroep: nieuwe LISA gebruikers, (als mail naar nieuwe LISA gebruikers) Versie: april 2018

Onderwerp: ingebruikname LISA account: geheimhoudingsverklaring en instructie 


Beste nieuwe LISA gebruiker,

Op verzoek van <naam> wordt voor jou een LISA account met de naam <accountnaam> aangemaakt zodra we jouw akkoord met deze geheimhoudingsverklaring hebben ontvangen.

De nieuwe wet op de privacy (AVG) vraagt dat vrijwilligers die toegang hebben tot de persoonsinformatie van clubleden zich verplichten tot geheimhouding van de informatie en moeten zijn opgeleid.
Toegang tot LISA geeft toegang tot interne clubinformatie waaronder de persoonsinformatie van onze leden en vrijwilligers. Dat vraagt zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in het omgaan met deze gegevens.

Deze mail is bedoeld als geheimhoudingsverklaring en geeft een korte instructie.
Graag een bevestigende reactie op deze mail, zonder de acceptatie van de verklaring kan er geen toegang tot LISA worden verschaft.

Geheimhoudingsverklaring vrijwilliger
Ondergetekende erkent dat haar/hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende de persoonsgegevens van de SMHC leden en stakeholders. Hij/zij verplicht zich dan ook tot geheimhouding ten aanzien van deze informatie.
Deze geheimhouding omvat alle (persoons)gegevens van natuurlijke personen (leden, werknemers, en gegevens van andere relaties SMHC) waarvan de vrijwilliger uit hoofde van zijn/haar rol kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Ondergetekende zal bij het beëindigen van haar/zijn rol voor SMHC alle in haar/zijn bezit zijnde persoonsgegevens van natuurlijke personen (digitaal offline, papier) overdragen haar/zijn opvolger, dan wel vernietigen.

Instructie LISA ingebruikname
De toegang tot LISA wordt pas geactiveerd NA de ontvangst van deze ondertekende (met naam en datum) geheimhoudingsverklaring.

Het initiële wachtwoord is dan "welkom01”; dit wachtwoord moet in de eerste login worden aangepast naar een eigen "sterk” wachtwoord. Een combinatie van letters, hoofdletters, cijfers en leestekens wordt als voldoende "sterk” beschouwd.
De LISA login-pagina vind je op https://www.hockeysneek.nl/lisa2 (als de link niet werkt, kopieer deze naar je browser. De login geeft toegang tot de LISA onderdelen (modules) volgens het autorisatieprofiel: <
naam profiel>.
In de linker kolom vind je de LISA onderdelen waarvoor je geautoriseerd bent.
In de horizontale tabs vind je diverse overzichten; inclusief het inzien van de SMHC documenten.
Onder Instellingen vind je de mogelijkheid tot veranderen van je wachtwoord.

Informatie SMHC Leden vind je via "Zoek Lid”
Help geeft helpinformatie op trefwoord en per onderwerp.

NB: Beëindig een sessie altijd met Uitloggen; dat voorkomt mogelijk misbruik van de openstaande sessie.

Rol-specifieke informatie en instructie mag je verwachten van de andere commissieleden of van de persoon waarvan je de rol overneemt. Als je er niet uitkomt, bel of mail met de SMHC LISA beheerder
Hij/zij kan eventueel ook een vraag aan de LISA Supportdesk stellen.

Acceptatie Geheimhoudingsverklaring
Stuur deze mail retour naar de 
SMHC LISA beheerder met je bevestiging:

___________________________________________________________________________________

Ondergetekende heeft kennis genomen van de SMHC LISA geheimhoudingsverklaring en accepteert deze.

Succes met het gebruik van LISA!