header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Hoe zit het ook alweer bij gebruik van het clubhuis?

11-11-2022
Nieuwsafbeelding

Het zal niemand zijn ontgaan dat ons clubhuis op dit moment een metamorfose ondergaat. Het is nog niet helemaal klaar, maar wij zijn erg blij met het resultaat tot nu toe!

Tot onze grote vreugde zien wij de laatste tijd ook weer meer activiteit en gezelligheid op onze club. Hopelijk hebben wij hiermee de jaren van (drastische) Corona maatregelen achter de rug en kunnen wij vooruit kijken naar een mooi en sportief verloop van dit seizoen.

De barcommissie zet zich er voor in dat, naast de gebruikelijk baropeningstijden in het weekend, de spelers ook op doordeweekse avonden nog wat met elkaar kunnen drinken na afloop van de training. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk! 

Maar met het intensievere gebruik van het clubhuis zijn er ook een aantal zaken, die wij graag nog even onder de aandacht brengen. Want het komt de laatste tijd regelmatig voor dat we het clubhuis anders aantreffen dan dat we het hebben achtergelaten. Lichten zijn soms nog aan, deuren niet op slot, er staan lege flesjes, gebruikte glazen en meubels her en der of er liggen lege dopjes en andere rotzooi op de vloer.

Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is…

Wij gaan er vanuit dat het clubhuis het ‘huis’ van ons allemaal is en verwachten dat wij er met elkaar alles aan doen om het intensieve gebruik mogelijk te blijven maken.

Daarom hieronder nog even kort de afspraken, die wij hierover hebben gemaakt met elkaar. Deze zijn ook na te lezen op onze website.

Barbemanning

De bemanning van de bar en keuken is gebaseerd op de vrijwilligheid van alle leden. De barcommissie is hierin ondersteunend met instructie en informatie. Zij dragen zorg voor het openen en sluiten van de bar.

Ouders worden voor de zaterdagen door de teambegeleiders ingepland middels de teamdiensten. Op de zondagen worden er afspraken hierover gemaakt met de senioren.

Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van het clubhuis zijn:

- alle werkdagen: van 20.00 uur tot 1 uur na de laatste training

- zaterdag en zondag van 9.00 uur tot maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal

Alcohol

Alcohol kan in het clubhuis worden geschonken buiten de tijden van jeugdtrainingen.

- Op werkdagen valt dit samen met de openingstijden

- zaterdag van 16.00 uur maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal

- zondag van 11.00 uur tot maximaal 2 uur na het laatste fluitsignaal

Op reguliere wedstrijddagen wordt de uiteindelijke eindtijd bepaald door de gastheer/vrouw van dienst.

In geval van een evenement (zoals een feest of toernooi) kan van bovenstaande schenktijden worden afgeweken. Deze worden door het bestuur aan de kantinecommissie gecommuniceerd.

Leidinggevende

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig te zijn die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Inmiddels hebben we een aantal leden die hieraan voldoen, maar wij nodigen iedereen van harte uit om deze online instructie te doen via de site van NOC*NSF.

Want hoe meer (bar)zielen, hoe meer vreugd!

Feestjes en bijeenkomsten

Teamfeestjes en teambijeenkomsten zijn welkom, mits tijdig aangemeld ([email protected]) en ingepland. Er moet vooraf en tijdens het feestje altijd een aanspreekpunt/verantwoordelijke zijn die goede en tijdige afspraken maakt met de barcommissie. Consumpties worden gebruikt van de bar, of kunnen tegen een overall vergoeding aan de barcommissie zelf worden meegenomen. De vergoeding wordt per situatie afgesproken. 

Bij het gebruik hoort ook hier het schoon en opgeruimd opleveren, het correct afsluiten en het afmelden bij de barcommissie.

Tot ziens op de club!

Bestuur SMHC

 Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuwsGerelateerd nieuws