IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Foto's en video's op de club

6-9-2022
Nieuwsafbeelding

Omdat er wel eens wat onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet geoorloofd is met betrekking tot het maken van foto’s en video’s op onze vereniging, hebben wij voor jullie de regels hierover nog eens nagezocht. Hieronder een overzicht. 

Regelgeving

Het fotograferen van mensen, die zich in de openbare ruimte bevinden, is toegestaan. Het sportveld is hierbij aan te merken als een openbare ruimte. 

Foto’s maken mag altijd. Voor het publiceren van foto’s gelden echter regels. Een individu kan aangeven publicatie niet te willen als hij een "redelijk belang” heeft. Dit houdt in dat zijn belang aantoonbaar geschaad wordt. Dit belang van het individu staat tegenover de vrijheid van meningsuiting (wat ook gezien wordt als een belangrijk recht) en het auteursrecht van de fotograaf.

Hoofdregel voor publicatie, wanneer iemand herkenbaar in beeld is, is dat er toestemming door de betreffende persoon moet worden gegeven. Is deze toestemming niet gegeven dan kan iemand verzoeken tot verwijdering van een gepubliceerde foto. 

Als een sportclub een fotograaf inschakelt om foto’s te maken dan kunnen er afspraken over gemaakt worden. Bijvoorbeeld dat er geen foto’s op de website gepubliceerd zullen worden van mensen waarvan bekend is dat ze dat niet willen. In de basis kan een fotograaf echter ook een beroep op zijn auteursrecht doen.

Toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als er beeldmateriaal wordt gebruikt in het kader van verslaglegging van een evenement met een journalistieke reden. Een foto mag dan zonder toestemming worden gepubliceerd.

Er is ook geen toestemming nodig als beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van een evenement of de vereniging in het algemeen. Er is dan een afweging of beeldmateriaal noodzakelijk is en, als iemand erg prominent in beeld is, of dat inbreuk maakt op iemands privacy. Overzichtsfoto’s op de website mogen daarom gewoon.

Een club heeft geen controle over aanwezigen die op eigen initiatief foto’s maken. Iedereen is vrij foto’s te maken en de club is niet verantwoordelijk voor het publiceren hiervan op media die niet onder toezicht staan van SMHC. Deze verantwoordelijkheid ligt bij degene die de foto’s maakt en publiceert.

SMHC Privacyverklaring

Als je als club foto’s maakt en bewaart ten behoeve van de vereniging dan valt dit onder de AVG en is toestemming voor publicatie vereist. Deze toestemming voor specifiek beeldmateriaal is bij SMHC bij aanmelding van het lidmaatschap opgenomen in de SMHC privacyverklaring. Door lid te worden ga je automatisch akkoord met deze verklaring. Hierbij wordt gemeld dat je te allen tijde bezwaar kunt aantekenen tegen plaatsing en bewaring van foto’s via [email protected]

De privacyverklaring gaat over het publiceren van foto’s door SMHC (op bijvoorbeeld website en social media) en niet over foto’s die via een privé link worden gedeeld met hockeyers en/of ouders. Het gaat in dit laatste geval om afgeschermde content, die gedeeld wordt met slechts de betrokken personen.

Als iemand voor zichzelf foto’s maakt dan geldt de privacywetgeving niet. Foto’s en filmpjes moeten dan voor privégebruik gehouden worden of slechts in beperkte kring gedeeld, bijvoorbeeld in een kleine appgroep. De vraag die hierbij rijst is of een appgroep van een team gezien wordt als een kleine appgroep, maar het staat zeker niet in verhouding tot openbaar publiceren.

Conclusie

Een individu of zijn/haar vertegenwoordiger kan aangeven niet te willen dat een foto van hem/haar wordt gepubliceerd door SMHC. In feite moet er dan sprake zijn van een redelijk geschaad belang. Om het echter makkelijk te houden is het wellicht raadzaam om in voorkomende gevallen überhaupt van deze persoon geen foto te maken. Dat geldt dan voor alle verschijningsvormen, ook voor bijvoorbeeld teamfoto’s. 

De individuele wens om niet gefotografeerd te worden staat los van het recht van ieder individu om foto’s te maken.

 

Met betrekking tot het fotograferen tijdens wedstrijden langs de lijn is dan ook de regel dat iedereen dat mag doen. Het betreft een openbare ruimte en daarin is iedereen vrij foto’s te maken.

Bronnen:

Fotograferen en publiceren: over het portretrecht en de AVG - Juridict

Livestreams-en-privacy-hoe-zit-het-precies - KNHB

Foto’s publiceren van evenementen | Atletiekunie.nl

Foto’s online publiceren: wat mag er wel en niet? - Simyo Blog

Gebruik van foto’s en video’s bij sportverenigingen: wat kan wel en wat niet? - Sport Knowhow XL

Straatfotografie, wat mag en wat mag niet? (cameranu.nl)

 Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuwsGerelateerd nieuws