IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg header.jpg

Informatie over teamindeling

20-6-2022
Nieuwsafbeelding

Het seizoen 2021-2022 zit er op. Gelukkig hebben we, met uitzondering van de zaal, alle wedstrijden kunnen spelen. We hebben genoten van de ontwikkeling en het enthousiasme van alle kinderen en de inzet van alle betrokken ouders!

Voor het nieuwe seizoen zijn de nieuwe teamindelingen gemaild naar alle jeugdspelers en ouders van hun eigen categorie. Bij de samenstelling hebben we veel mensen betrokken om van zoveel mogelijk kanten input te krijgen. Met het doel om het zo goed mogelijk te krijgen voor het individu, het team en de hele categorie.

Hopelijk zullen veel spelers/ speelsters blij zijn en enkelen misschien toch teleurgesteld. Over de indeling wordt tot en met woensdag 22/6 niet gecommuniceerd, noch telefonisch, noch per e-mail. Bestaat er na de 22e nog behoefte om over de teamindeling te overleggen, dan kun je ons daarover mailen op donderdag 23 en vrijdag 24 juni via [email protected]. Vanaf maandag 27 juni zullen wij hierop reageren, hetzij telefonisch of per e-mail.

Beknopte uitleg procedure teamindeling ABC

Voor de indeling van de ABC teams gebruiken we de routekaart in de bijlage.

Bij de overgang van D naar C wordt van iedereen een nieuw beeld gevormd op van motivatie, aanwezigheid, motoriek, technische kwaliteiten, spelinzicht en persoonlijkheid. Van de drie meisjes C-teams is er één prestatieteam. Selectie hiervoor kan tot gevolg hebben dat speelsters met een sterke vriendschapsband niet bij elkaar in een team komen. Bij min of meer gelijke geschiktheid, krijgt een 1e jaars C de voorkeur boven een 2e jaars om in een prestatieteam geplaatst te worden. 

Ook bij de overgang van C naar B van iedereen opnieuw een beeld gevormd op bovengenoemde factoren. Bij min of meer gelijke geschiktheid, krijgt een 2e jaars B de voorkeur boven een 1ejaars om in een prestatieteam geplaatst te worden.

In de A en de B kijken we bij de niet-prestatieteams met name naar de sociale verbanden. Willen (delen van) teams bij elkaar blijven en het is organisatorisch (numeriek) mogelijk; dan geven we daar graag gehoor aan. Bij min of meer gelijke geschiktheid krijgt het 2e jaars A-lid de voorkeur boven het 1e jaars A-lid.

Middels deze manier van samenstellen streven wij ernaar dat iedereen zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Voor extra info omtrent dit proces, zie het beleidsplan bij ‘mijn SMHC’ op de website. In de kop kies je voor ‘Club’, dan ‘Documenten’ en dan ‘Technische Commissie’.

Beknopte uitleg procedure teamindeling D

Voor de D’s volgen wij de routekaart van de KNHB (zie tweede bladzijde van de bijlage). In de overgang van de 8E naar de D wordt met name gekeken naar sportbeleving en motorische vaardigheden, ook worden leerbaarheid en motivatie meegenomen. De aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden spelen ook een rol hierin. 


Het afgelopen jaar hebben de trainers de kinderen wekelijks gezien op de velden. De teamindelingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met trainers, coaches en de technische commissie. Ook hebben de kinderen (zowel 8E als D) tijdens de training een enquête ingevuld over zichzelf, hockey en vriendjes/vriendinnetjes. Door deze manier van samenstellen streven wij ernaar dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Wij stellen de teams van de D-lijn actief samen en hebben daarbij oog voor sociale verbanden.