header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Teamindeling 21-22

1-5-2021
Voor wat betreft de competitie is seizoen 20/21 helaas ten einde. Als vereniging bieden we onze leden de komende weken voldoende mogelijkheden om te kunnen hockeyen. Informatie hierover volgt op korte termijn.

Als TC zijn we ook al weer bezig met volgend seizoen. Een voorwaarde om volgend seizoen weer competitie te kunnen spelen, is natuurlijk dat er teams zijn die aan de competitie kunnen deelnemen. 
De teamindeling is altijd lastig omdat er in het hockey twee jaargangen met elkaar hockeyen en teams dus van samenstelling moeten veranderen. 

Half maart heeft TC met bestuur en een 10-tal ouders een brainstormsessie gehad met als uitgangspunt het herijken van het huidige beleid. Met deze input is de TC aan de slag gegaan en heeft in een nieuw document het beleid voor de komende jaren weergegeven en dat zo duidelijk mogelijk op papier gezet. 
Deze documenten zijn te vinden achter de inlog van de site. Deze vind je bij documenten onder het kopje 'Technische Commissie'.

In de bijlage zit een samenvatting van dit document. Mocht je vragen hebben over één van deze documenten, kun je tot 1 juni contact opnemen met Sietske Geerards ([email protected])