header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

SMHC ontvangt subsidie voor een waterveld!

17-2-2021
Nieuwsafbeelding

Vanmorgen verscheen dit persbericht.


Wij gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag, zodat er in het komende seizoen op het waterveld kan worden gespeeld!


Persbericht:


De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast wordt de huidige verlichting langs de beide velden vervangen door ledverlichting, een oefenveldje aangelegd (voor de allerkleinsten) en worden hekwerk en bestratingen verbeterd. 


Waterveld
Het nieuwe veld, een zogeheten waterveld, vervangt het huidige zand-ingestrooide veld, dat van 2003 dateert en ‘af’ is. De benaming waterveld verwijst naar de preparatie voor gebruik, want om het veld te kunnen bespelen wordt er een laag water op gesproeid, door middel van sprinklers.


Geen brandwonden
Een groot voordeel van deze ondergrond, die standaard is voor hockey op het hoogste niveau, is dat brandwonden bij het vallen en glijden tot het verleden behoren. SMHC heeft op Tinga al een semi-waterveld, die vergelijkbare speelcondities heeft als een waterveld, maar nog deels met zand is ingestrooid.


Win-win
"We zijn heel blij dat we dit met de gemeente hebben kunnen bereiken”, zegt SMHC-voorzitter Peter Oude Munnink. "Voor beide partijen een win-win. Voor de gemeente, omdat het veld toch aan vervanging toe was. En voor de club is het een mooie upgrade van zand- naar een waterveld en besparende veldverlichting.” Toch is er ook een beetje ‘loose’, aldus Oude Munnink. "Want het derde veld komt er voorlopig niet. Al met al zijn we content met het resultaat en gaan we aan de slag om het waterveld voor het nieuwe seizoen in gebruik te kunnen nemen.”


Subsidie VWS
De hockeyclub voert de werkzaamheden in eigen beheer uit. De kosten zijn begroot op zo’n 550.000 euro. "We denken dit voor lagere kosten te kunnen doen dan de gemeente, omdat wij, anders dan een gemeente, aanspraak kunnen maken op subsidie van het ministerie van VWS”, zegt Oude Munnink.


SWF: 440.000 euro
De gemeente Súdwest-Fryslân juicht de zelfwerkzaamheid toe en draagt financieel bij, voor een bedrag van ten hoogste 440.000 euro. Dat bedrag had de gemeente nog achter de hand, nadat eerdere besprekingen tussen de hockeyclub en de voetbalclubs Sneek Wit Zwart en ONS over fusie en verhuizing naar een andere plek in de stad niet het gewenste resultaat opleverden.


Kwaliteitsverbetering
"Het is algemeen bekend dat de hockeyclub het liefst een derde veld zou aanleggen op Tinga, maar daarvoor is nu geen ruimte”, zegt sportwethouder Bauke Dam. Elders in de stad werden diverse opties onderzocht, maar geen van allen bleek haalbaar. Dam: "Toen kwam de club zelf met het plan op de huidige plek te blijven en aan kwaliteitsverbetering te doen.”
Gerelateerd nieuws