header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Trainingen in de winterstop

12-11-2020
Nieuwsafbeelding

Hoewel de temperaturen nog hoog zijn voor de tijd van het jaar nadert de winterstop. Het trainingsschema zoals dat nu loopt, eindigt op zaterdag 28 november. Dan gaat officieel de winterstop in.

Deze winterstop is er door corona helaas geen zaalcompetitie. Ook het geplande alternatief, de midwintercompetitie gaat niet door. De KNHB heeft 2 scenario's om de competitie te hervatten. In het meest gunstige scenario wordt de competitie voor de jeugd op zaterdag 9 januari 2021 hervat. Klik hier voor meer informatie van de KNHB

Onze leden betalen veldcontributie. Dit betekent dat zij muv de winterstop (dit zijn de maanden december, januari en februari) hockey (trainingen en wedstrijden) krijgen aangeboden. Voor wat er in de winterstop wordt aangeboden, moet extra betaald worden. Uitzondering zijn de benjamins tot en met de C. Bij deze leden zit de zaaltoeslag verdisconteert in de veldcontributie.

We hebben besloten om in de winter met alle jeugdteams, muv Funkey, door te blijven trainen op het veld. Dit gebeurt in een aangepast trainingsschema, waarbij elk team 1x per week met zijn eigen team traint.

Alle 'speciale' trainingen zoals de technische speeltuin, Friday Hockey Hang-out en keeperstrainingen worden in de winterstop niet gegeven.

Zodra de invulling van het trainingsschema definitief is, worden de leden hiervan op de hoogte gebracht. We streven ernaar om het trainingsschema eind volgende week te publiceren.