IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

Online ALV: positieve reacties, wisselende ervaringen

12-11-2020
Nieuwsafbeelding
Afgelopen dinsdag 10 november werd de jaarlijkse ALV gehouden.
Door de corona-beperkingen kon dat niet in het clubgebouw, maar werd gebruik gemaakt van Online-ALV.
Daarbij zitten de deelnemers thuis achter tablet of laptop en wordt de bestuurstafel  "uitgezonden" vanuit de kantine.
Er waren 25 deelnemers, eigenlijk minder dan we hadden verwacht met de "ALV vanaf de bank", maar ongeveer gelijk aan de normale ALV bezetting.
De beeld&spraak-communicatie was helaas niet 2-zijdig, de deelnemers thuis melden wat ze te zeggen hadden via chatberichten. Dat was soms lastig tijdens discussies en werd er hard gewerkt in de kantine om alle reacties goede aandacht te geven. ALV besluiten konden worden genomen door een keuze te maken in de uitgestuurde polls. Dat bleek een handig hulpmiddel: snel en precies.
Zo werden de agendapunten vlot afgewerkt.

De genomen besluiten op een rij:
- het bespreken van de ingekomen brief van Martin werd naar een kleinere en fysieke setting verwezen. We pakken dat op zodra dat weer kan;
- Het verslag van ALV 2019 was unaniem akkoord;
- Tjaarda werd door allen voor een tweede termijn als verenigingssecretaris benoemd;
- Het financiële verslag werd besproken en met daarbij het advies van de kascommissie verleende de voltallige ALV decharge aan het bestuur;
- Ook de begroting voor 2020-2021 was akkoord voor iedereen;
- Na uitgebreide discussie over de voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement werd besloten dit uit te stellen naar een volgende ALV. Met name de "rechten en plichten" van ereleden bleef een discussiepunt;
- Het nieuwe tenue werd nagenoeg unaniem als het standaard clubtenue, en dus verplicht, aangenomen.

Jammer dat het traditionele hapje&drankje verviel en ieder daar zelf maar voor moest zorgen :(

Toch al met al een redelijk verlopen vergadering. Wel hopelijk slechts eenmalig online doordat bij ALV2021 corona al weer ver achter ons ligt.
Gerelateerd nieuws