IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Teamindelingen seizoen 2020/2021

22-4-2020
Afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook al weer nagedacht over volgend seizoen. Het leek ons goed om de richtlijnen voor de teamindelingen alvast weer onder de aandacht te brengen. 

Richtlijn voor het samenstellen van teams 2020/2021

De Technische Commissie zorgt in overleg met lijncoördinatoren, coaches en trainers, ieder jaar voor het samenstellen van nieuwe teams.

Hiervoor gebruikt de TC diverse tools en/of richtlijnen welke we hieronder benoemen.

Als eerste volgen wij de koers van de KNHB als het gaat om selecteren.

Dit betekent dat er een mogelijkheid is om vanaf de C-jeugd te spelen in een prestatieteam

We hanteren bij SMHC niet de term "1elijns-teams” of "selectieteams” omdat wij vinden dat het begrip prestatieteam het beste past bij de cultuur van onze vereniging.

Als basis worden de leeftijdsgrenzen van de KNHB gehanteerd.

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 16 maar nog geen 18 jaar is aankomend seizoen A

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 14 maar nog geen 16 jaar is aankomend seizoen B

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 12 maar nog geen 14 jaar is aankomend seizoen C

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 10 maar nog geen 12 jaar is aankomend seizoen D

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 8 maar nog geen 10 jaar is aankomend seizoen E

op 1 oktober van het lopende seizoen minimaal 6 maar nog geen 8 jaar is aankomend seizoen F

op 1 oktober van het lopende seizoen nog geen 6 jaar is aankomend seizoen G ( Funkey )

Dan kijken we naar aantallen. In elk team willen we voldoende spelers én ook voldoende speeltijd voor alle kinderen

3 tallen minimaal 6 maximaal 8 kinderen

6-tallen minimaal 7 maximaal 9 kinderen

8-tallen minimaal 9 maximaal 12 kinderen

11 tallen minimaal 12 maximaal 16 kinderen

Let op:in voorkomende gevallen moet de TC afwijken omdat SMHC wil dat iedereen zo snel mogelijk in een team zit.

Keuze voor prestatie- en breedte-elftallen

Vanaf de C zijn er één of meer prestatie-elftallen per categorie. Dit is afhankelijk van het niveau en het aanbod.

De overige teams zijn in de categorie allemaal breedteteams.

Daarbij wil SMHC dat iedereen presteert in een breedte-team en elke speler plezier heeft in een prestatieteam.

Let op:

Het kan gebeuren dat er in een categorie geen prestatie-elftal is;

·SMHC wil graag dat kinderen elkaar leren kennen. Daarom zullen jongste jeugd teams (D-E-F) jaarlijks van samenstelling wisselen;

·In de A-B-C -categorie proberen we waar mogelijk en/of wenselijk (clusters van) teams te behouden;

·Het verschil tussen een prestatieteam en een breedte-team is dat je op alle terreinen, te weten:

·Techniek / tactiek / inzet / sociaal / motorisch /gedrag /kracht /lenigheid /conditie en aanwezigheid de woorden ‘meer’ en ‘beter’ bij jou in elke training en wedstrijd centraal staan.

De TC kijkt ook bij de teamindeling naar:

·1eof 2ejaars in een leeftijdscategorie op basis van LISA gegevens

·Technische vaardigheden op basis van input van trainers & coaches

·Tactische vaardigheden op basis van input van trainers & coaches

·Sociale vaardigheden op basis van trainers, coaches en ervaringen van de TC

·Motorische vaardigheid op basis van input van trainers & coaches

·Kracht, lenigheid en conditie op basis van input van trainers & coaches

·Gedrag op basis van trainers, coaches en ervaringen van de TC

·Sociale cohesie in teams op basis input coaches en spelers

·Berichtgeving van ouders of leden zelf op basis van schriftelijke communicatie met als onderwerp: teamsamenstelling 2020/2021 aan [email protected]

Let op:bovenstaande criteria zijn bijna allemaal persoonlijke, subjectieve waarnemingen en overtuigingen. De TC moet voor een deel op basis van deze gegevens keuzes maken. Dat doen zij altijd naar eer en geweten. De TC zal in die overwegingen club-, team- en individueel belang meenemen.

Uitzonderingen:

De TC kan en moet best vaak andere keuzes maken om iedereen te plaatsen en teams compleet te maken. Daardoor kan het voorkomen dat uw kind in een hogere of lagere categorie wordt geplaatst.

Wij zullen hier altijd zorgvuldig diverse afwegingen bij maken.

Procedure:

-De TC stelt op basis van bovenstaande uitgangspunten de teams samen;

-Teams worden op gepubliceerd op de website;

-Is er bij de plaatsing van een lid iets over het hoofd gezien of heeft de TC bovenstaande richtlijn verkeerd geïnterpreteerd dan vraagt de TC aan leden /ouders dit schriftelijk kenbaar te maken via het 'suggestie voor een goede oplossing' formulier. Dit formulier wordt op de site geplaatst samen met de publicatie van de teamindeling.

Tevens heeft de KNHB een route-kaart voor de teamindeling DEF. Deze route-kaart nemen we dan ook als uitgangspunt mee voor de Jongste Jeugd (mn D)