header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

SMHC in beroep tegen de vergunning voor een supermarkt op Tinga

23-5-2019
Nieuwsafbeelding
Afgelopen onderdag 23 mei zijn we als SMHC in beroep gegaan tegen de verleende vergunning voor de Jumbo supermarkt op "ons” Tinga sportpark.
Ook is een kortgeding aangevraagd om te voorkomen dat, vooruitlopend op de uitkomst van de juridische procedure, al wordt begonnen met de bouw en/of voorbereidingen en ons sportpark verandert in een bouwput.
Met het beroep willen we de gemeente SWF dwingen wel serieus naar een 3e veld op Tinga te kijken en te stoppen met het opsouperen van ruimte voor sport ten faveure van een supermarkt.
Voor het bestuur was dit de onvermijdelijke uitkomst van enkele jaren (naïef?) ons in te spannen en verwachtingen te hebben over  het toch niet doorgaan van de supermarkt of het verhuizen naar elders in Sneek.
De gemeente SWF stelde ons knelpunt van het missen van een 3e veld stelselmatig ondergeschikt aan een "oplossing” voor mogelijk fuserende voetbalclubs, een fusie die er niet kwam en SMHC definitief op slot dreigt te zetten.
Ook in onze bilaterale gesprekken met SWF na het stoppen van de Sport Carrousel is op geen enkel moment blijk gegeven van het serieus nemen van ons probleem.

De uitkomst van alle zogenaamde plannenmakerij, constructieve gesprekken, 5 alternatieven en vage beloftes is dus: NIETS.

We verwachten dat SWF door de rechter op haar dwaalweg wordt gestopt en wachten met veel vertrouwen de procedure af.
Intussen blijven we veel te krap zitten met 600 en meer leden en 2 velden.
Dankuwel SWF! Gerelateerd nieuws