IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg header.jpg

De rol van ouders bij talentontwikkeling

9-4-2019
 
Deze week staat in het teken van de 'kennisdeling' de rol van ouder(s) bij de ontwikkeling van het kind in de sport centraal. Naar de rol van ouders is veel onderzoek gedaan. Veel topsporters geven aan dat in hun sportcarrière de ouders de grootste rol hebben gehad.

Nico van Yperen is hoogleraar sportpsychologie en verbonden aan de RUG in Groningen. 

In 1994 heeft hij een artikel geschreven met als titel: "Talentontwikkeling: De rol van de ouders bij het ontstaan en omgaan met stress".

De conclusie van het artikel was als volgt:
"Voor de ontwikkeling van talent is de invloed van ouders van bijzonder belang. Ouders vormen in wezen de 'emotionele basis' waarop het talent van het kind zich kan ontwikkelen. Deze basis is cruciaal voor het verkrijgen van zelfvertrouwen, motivatie en voor het reduceren van wedstrijdangst. De emotionele basis wordt gevormd door onvoorwaardelijke steun die het kind van de ouder ervaart, alsmede doordat de ouder het talent van het kind accepteert zoals het 'is' en niet zoals het 'zou moeten zijn', alsmede door de stimulatie die de ouder het kind geeft om zijn/haar talent te ontwikkelen. De stimulatie bestaat hieruit dat ouders hun kinderen als norm meegeven om hun best te doen als ze iets willen bereiken. (...)
Globaal kan worden gezegd dat het talent van het kind optimaal ontwikkeld wordt als ouders reële, hoge verwachtingen ten aanzien van hun kind koesteren, die het kind ook kan waarmaken.
Indien de verwachtingen overspannen zijn, kan het kind overgestimuleerd worden; zijn de verwachtingen te laag, dan bestaat het gevaar op onderstimulering. in beide gevallen kan het talent onvoldoende ontwikkeld worden. (...)
Voor een optimale ontwikkeling van talent dient de ouder zich bewust te zijn van het subtiele evenwicht tussen acceptatie en stimulering."

In de bijlage een ander artikel van N. van Yperen over de rol van ouders in de sport