header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

Van de bestuurstafel

10-1-2019
Nieuwsafbeelding
Afgelopen maandag vergaderde het voltallige bestuur.

Waarover spraken we?

SportCarrousel: doordat de voetbalverenigingen het niet eens konden worden over de locatie van de gefuseerde vereniging is feitelijk een einde gekomen aan Carrousel. En daarmee ook aan onze hoop en verwachting om vanuit Carrousel een plek te vinden voor 3 hockeyvelden. 
We spreken opnieuw met de gemeente over welke opties er nu nog zijn voor ons. Maar we staan duidelijk en zeer helaas weer op "nul”. 

Het voorstel van de barcommissie om het assortiment aan te passen "in de richting van" de gezonde kantine. Zo komt er minder snoep, betere koffie (er komt een nieuwe koffieautomaat), gezondere chips. Nieuw zijn o.a. "het broodje bal” en broodje Bapao. En natuurlijk blijft de Smoothy in het assortiment!
Enkele prijzen gaan omlaag, de meeste echter omhoog doordat per 1 januari het BTW percentage van 6 naar 9% is gegaan en omdat inkoop via Stichting Tinga niet meer tegen het lage BTW tarief kan.
Het bestuur is akkoord met het voorstel.

We nemen kennis van de moeizame gang van zaken bij Heren2. Er zijn op dit moment 2 Heren teams, maar in de praktijk blijkt het nieuwe (H2) team onvoldoende mensen op het veld te kunnen krijgen. Er zijn op zich voldoende leden, maar te veel redenen om niet te kunnen spelen. Jasper, Sietske en de TC proberen dit op te lossen.

Sneek op’e Strún: er was een mooie opbrengst van de verkoop van o.a. glühwijn, chocomelk en koffie. We besluiten € 700,- te schenken aan het goede doel van de Strún en de overige € 550,-  te delen met beide clubs. 

Financiën: het kwartaaloverzicht van alle banktransacties wordt besproken en geaccordeerd.

Een aantal vragen die naar voren kwamen tijdens de ALV in november:
- verpachten van de kantine: waarom doen we dat niet? Reden daarvoor is: onvoldoende omzet  in de (beide) kantine(s) en onvoldoende draagvlak in de clubs om de kantine te verpachten. Het werd eerder door een SMHC ledencommissie onderzocht en afgewezen. Daarna geen nieuwe ontwikkelingen om hierop terug te komen.
- Cashless betalen: de Barcommissie doet hier een nieuw initiatief: de clubkaart met tegoed. Nadere informatie volgt
- Bereikbaarheid van de kantine: de zij-ingangen worden door Stichting Tinga rolstoel-toegankelijk gemaakt door het terrasniveau ter plekke te laten ophogen.Gerelateerd nieuws