IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Nieuwsgierig naar wat er gebeurde in de ALV?

9-11-2018
Nieuwsafbeelding
Donderdag 8 november was er de jaarlijkse ALV. 

Het aantal deelnemers viel wat tegen, 19 mensen op de presentielijst is niet iets waar een club van bijna 600 leden erg trots op kan zijn. 
Wel fijn is dat bijna alle leden een blind vertrouwen hebben in het bestuur en de commissies..
Al was de kwantitieit wat mager, de kwaliteit was er niet minder om!
In soms pittige vragen en discussies legden de aanwezigen het bestuur het vuur aan de schenen.
De behoorlijke hogere kosten voor trainers, en wat de club daarmee wil bereiken (stimuleren van de ontwikkeling in de breedte en de top); het kostendekkend zijn van zaalhockey, en waarom willen we dat; de winst van de kantine; het niet opschietende 3e veld; het nog veel te magere aantal trainers met een VOG; de uitvoering van het technische beleid en de uitwerking daarvan op de teamsamenstelling waren onder meer de onderwerpen waar over werd gediscussieerd en waarvoor het bestuur huiswerk werd opgedragen.
En applaus was er ook, voor Anne van der Velde als aftredend bestuurslid/technisch commissaris, 
voor Jasper Jansen die werd benoemd als de nieuwe technisch commissaris, 
voor de kascommissie die de boeken goedkeurde, 
voor de penningmeester die het financieel resultaat en de begroting presenteerde, en nog wel een paar jaar door wil gaan, 
voor Anouk Vosmer die de scheidsrechtersplanning overneemt van Marijn, (Marijn bedankt!)
voor Jan Dijkhuis die tot erelid werd benoemd wegens " zijn buitengewone diensten, tomeloze inzet en het vele werk dat hij jarenlang heeft verricht voor de vereniging. Penningmeester, webmaster, alleskunner en aanjager zijn enkele voorbeelden van de vele werkzaamheden die Jan belangeloos voor SMHC heeft gedaan". 

En tenslotte was er het afsluitende drankje met verloting van kaartjes voor Thialf. Arnold Jager was de gelukkige winnaar.

En zo bleef het nog lang onrustig in het clubhuis..