IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

WVT-TC

26-9-2018
Nieuwsafbeelding

Je hebt vast wel eens de term WVTTK (wat verder ter tafel komt) voorbij zien komen.

Vorig jaar zijn we als TC begonnen met het delen van hetgeen er tijdens de TC vergadering wordt besproken. Dit zetten we dit jaar voort onder de naam WVT-TC.

De eerste TC vergadering vond plaats op 4 september jl. en tijdens deze avond is er een aantal zaken besproken.

Allereerst de bezetting van de TC. Anne van der Velde heeft zijn functie binnen het bestuur en zo ook binnen de TC neergelegd. Zijn plaats wordt ingenomen door Jasper Jansen, speler H1. Ook Ard-Jen Spijkervet heeft zijn functie binnen de TC neergelegd. Wij hebben tijdens ons overleg Jits Bons voorgedragen en tot onze blijdschap kunnen wij melden dat Jits op de uitnodiging in is gegaan en per direct zitting neemt in de TC.

Inmiddels hebben jullie de mail ontvangen over de nieuwe datum voor het vervolg van de avond ‘Dat schiet lekker op’. Deze vindt plaats op 1 november a.s. We hopen op een grote opkomst en veel enthousiasme deze avond!

Verder zijn er helaas nog een paar teams zonder trainer en/of coach. We zijn als TC enorm druk op zoek naar trainers. Dit is helaas niet makkelijk. Gelukkig krijgen we vanuit onze eigen A en B jeugd nog steeds enthousiaste spelers die graag de Jongste Jeugd training willen geven. Maar ook hier is de spoeling dun. Voor de oudere jeugd zijn we meer afhankelijk van mensen van buitenaf. En deze liggen niet voor het oprapen. Wij vinden het wel van belang dat eenieder ervan doordrongen is dat wij hier erg druk mee bezig zijn en het onze volste aandacht heeft.

Mochten er nu zaken zijn die je graag besproken ziet door de TC, dingen waar je tegenaan loopt en graag een antwoord op ziet, dan kun je deze mailen naar [email protected]onder vermelding van WVT-TC. Dan komt het meteen op de juiste plek terecht.

Tot dusver! De volgende vergadering staat alweer gepland op 1 oktober aanstaande.

 

Hartelijke groet,

 

De TC