IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

Bericht uit de najaars-ALV

3-11-2017
Nieuwsafbeelding
Terwijl het buiten een prima hockeyavond was, werd binnen intensief vergaderd. Zo'n 30 leden (dus gelukkig ruim boven het ALV quorum) namen kennis van, en besloten over:
 • het commissieverslag van het afgelopen seizoen
 • het vertrek van Isabelle als bestuurslid, Sietske als ledensecretaris en Tinie als trainer coördinator. Met bedank-applaus, bloemen en een zoen van de voorzitter!
 • gelukkig zijn er ook al vervangers, dus een hartelijk welkom voor Evelien Alberda (trainers), Anneke Bokma (leden) en Frida de Lang ("stageaire" bestuur)
 • het financiële resultaat, het goedkeurend advies van de kascommissie en de decharge van de penningmeester. Met de aantekening dat de kantine-inkomsten en -uitgaven nog meer worden uitgewerkt.
 • Arno van de Bosch treedt af als kascommissielid, Wouter Leijen treedt toe.
 • de begroting voor het komend/lopende seizoen
 • de ontwikkelingen rond het 3e veld
  • de noodzaak voor een 3e veld gaat er waarschijnlijk toe leiden dat de als club verhuizen naar het Zuidersportpark. 
  • Zie ook het artikel elders op deze site. 
  • De ALV ondersteunt het bestuursbeleid: verhuizen vanwege het 3e veld is akkoord, maar het mag geen financieel probleem opleveren voor SMHC, DVB en Stichting Tinga. en de nieuwe accommodatiekosten zijn maximaal gelijk aan de huidige.
 • SMHC rookvrij voor een rookvrije generatie. Na enige discussie over de grenzen van het rookvrije gebied wordt unaniem ingestemd met het voorstel. Het SMHC terrein is voortaan rookvrij en op de parkeerplaats mag nog worden gerookt. Alles steeds met de intentie om geen fout voorbeeld te geven aan de jeugd.
 • de invoering van VOG en VOT verklaringen voor alle trainers. De trainers ontvangen hierover in de komende week bericht. De ALV adviseert om in 2e instantie dit ook voor de coaches te gaan doorvoeren.
 • Gabriël Spruijt presenteert een prima analyse van de SMHC-hockeyambities vs prestaties. En en ander afgezet tegen de andere Friese clubs. Van de "big-4" in Friesland zit SMHC nog onderin de ranglijst waar gaat om het niveau in de competitie. Willen we dit verbeteren? Het krijgt zeker een gevolg, het bestuur komt met een plan om in klein committee oorzaken en mogelijke remedies te vinden. De presentatie vind je in de bijlage.