IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg header.jpg

wat gebeurde in de ALV

12-5-2017
Nieuwsafbeelding

Gisteravond was de voorjaars-ALV.

Het was een goed bezochte vergadering, waaronder een aantal bezorgde ouders van de jongens teams. 

Ca 25 leden en ouders namen kennis van en stemden in met:

- de benoeming van Peter Oude Munnink als voorzitter

- de benoeming van Nancy van den Bosch als bestuurslid accommodatie

- de taakverdeling in het bestuur v.w.b. de aansturing van de commissies, zie de foto. Het schema zal nog worden aangevuld en uitgebreid, zodat voor elke vraag duidelijk is waar deze neer te leggen


- de conceptbegroting 2017-2018 en het voorstel daarbij om de contributie met 1% te verhogen. Het nieuwe overzicht is te vinden onder Lidmaatschap - Contributie.

- de gang van zaken rond "Sport Carrousel Sneek” en het voorstel van het bestuur te blijven streven naar een 3e veld. "Sport Carrousel Sneek” is het plan van de gemeente SWF om hockey en voetbal op sportpark Tinga en het Zuidersportpark te gaan reshufflen waardoor er ruimte ontstaat voor een 3e hockeyveld voor SMHC en een extra voetbalveld voor de fuserende OSN en SWZ. Worst-case zullen we als club moeten gaan verhuizen naar het Zuidersportpark om een 3e veld te verkrijgen.

- in de rondvraag veel ruimte voor de wijze van selecteren, indelen van jeugd(jongens)teams en hoe plezier in het spel te stimuleren. De TC heeft de uitdagingen op dit punt scherp in het oog en plant overleggen met betrokken ouders en coaches.

- het afsluitende biertje of wijntje 

- de uitslag van voetbal en euro-zangwedstrijd