header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

hockey in Sneek geblokkeerd door Jumbo supermarkt?

21-2-2017
Nieuwsafbeelding
Al geruime tijd wordt door de gemeente Súdwest-Fryslân gewerkt aan plannen om een deel van Sportpark Tinga op te offeren voor een Jumbo Supermarkt.
In  een commissie- inspreekavond in juni j.l. werd, de bezwaren van alle betrokkenen horend, B&W door de commissie gemaand om in overleg te gaan met alle partijen.  
Dat overleg vond niet plaats en recent werd het ons duidelijk dat B&W ondanks de geuite bezwaren, door willen gaan met het plan.

Als vereniging en bestuur van Sneeker Mixed Hockey Club maken wij ernstig bezwaar tegen deze aanslag op de ruimte voor sport & beweging in Sneek.
SMHC heeft nu 2 velden en heeft op basis van de meest recente cijfers, dringend behoefte aan een extra veld, om alle trainingen en jeugdwedstrijden  te kunnen organiseren. Dit is ook het advies van de KNHB op peildatum september 2016. Inmiddels is het aantal teams alweer met 5 gegroeid.
De ruimte voor die uitbreiding gaat definitief verloren bij de uitvoering van het voorgenomen plan.
Op de laatst beschikbare tekening van het plan van B&W blijkt er voor maximaal een kwart veld  ruimte. Een troostprijs voor SMHC waar we echt niet mee zijn geholpen.
Het kan niet zo zijn dat wij als sportvereniging niet verder kunnen groeien omdat de ruimte die (ook in het bestemmingsplan) bedoeld is voor sport, wordt gebruikt voor een commerciële activiteit.  
De komende 2 weken benaderen we alle raadsfracties en is er een gesprek met wethouder Stoker van Sport en Sport voorzieningen. 
We houden jullie op de hoogte en doen wellicht later nog een beroep op alle leden om ons standpunt "te ondersteunen"


Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws