IMG_3786 (1).jpeg header.jpg IMG_3861.jpeg

Verslag ALV

11-11-2016
Nieuwsafbeelding
Gisteren, donderdag werd de najaars ALV gehouden. Een kleine 30 leden waren aanwezig. 
Frank de Ruijter zwaaide af als voorzitter, wat hem op een aantal weemoedige gedachten bracht in de opening:
Dieptepunten waren het overlijden van erelid Thea ter Horst. Frank heeft dierbare herinneringen aan haar en Fenna Verwer achter de bar. En accommodatie bestuurslid Jeroen Volkers. Klaar met de klus van het 2e veld en het nieuwe clubhuis en amper uitgezwaaid overleed hij op 50 jarige leeftijd. 
Hoogtepunt was wel het meemaken van de groei van de club door de enthousiaste jeugdbegeleiding van Sietske en Tinie. Van al die jeugd genot ook erg Sinterklaas, die nu al in 3 groepen de kindjes ontvangt! 
Een recent hoogtepunt was de jubileum-reunie. 
Frank bedankt alle mede-bestuursleden persoonlijk, hij heeft een mooie tijd gehad met hen. 
Dan de vergadering:
- het club-jaarverslag wordt doorgenomen en geaccordeerd
- het financiële verslag wordt besproken. De kascommissie doet verslag, Peter en Arno hebben alle stukken in goede orde aangetroffen. De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt door de vergadering.
- de begroting voor 2016-2017 bevat een 2-tal voorstellen: het beschikbaar stellen van een klein budget voor een vrijwilligers vergoeding voor de administratie van leden en contributies en het plannen van wedstrijden en scheidsrechters. De vergadering is daarmee akkoord voor een proefjaar, met afsluitende evaluatie.  Het 2e voorstel haalt het niet, er komt geen budget voor een vrijwilligersvergoeding voor de barbezetting op "lastige uren". De barcommissie wordt gevraagd hiervoor in overleg met de betrokken team(s) met een andere oplossing te komen.
Dan is het tijd om een aantal vertrokken vrijwilligers te bedanken en te verwelkomen: Pier en Inge Damstra en Quintus Lampe stopten met de sponsorcommissie. Gelukkig helemaal weer be"mand" met Marianne Bouman, Lisette Breuker en Femke Verheijen. Ellen van der Lei vertrok als materialencommissaris, gelukkig opgevolgd door Susanne  Horrevoets.
- een speciaal "bedankje" is er voor Age Joustra, hij werd met veel applaus benoemd tot lid van verdienste. Zie het afzonderlijke nieuws item over de benoemingen.
- als nieuwe secretaris wordt Tjaarda Wagenaar voorgesteld en benoemd. Janine wordt bedankt voor bijna 12 jaar clubsecretariaat.
- Afscheid ook van Chris van Berchum, accommodatiecommissaris. Nog geen opvolger helaas!
- Na de pauze presenteert Isabelle Non Verbaaltje, over hoe de communicatie via telefoon en de nieuwe media soms lastig is door het ontbreken van een groot deel van "normale' communicatie: lichaamstaal.  


- Tenslotte het afscheid van Frank, 4 jaar een stimulerend voorzitter met hart voor de jeugd en voor iedereen aanspreekbaar.
- Na het afgeven van de voorzittershamer aan Isabelle is er weer veel applaus voor het voorstel hem te benoemen tot erelid. Geheel verdiend! zie elders op de site.
- in de rondvraag veel aandacht voor de plannen van de gemeente met een supermarkt op het sportpark. Voor alle leden een echte no-go; het overleg met de gemeente gaat door. Wordt vervolgd!
- na rondvraag en afsluitend drankje werd het nog laat in het clubhuis..