header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

ALV op donderdag 10 november

20-10-2016
Nieuwsafbeelding
Op donderdag 10 november a.s. wordt de najaars-ledenvergadering gehouden.
Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn daarvoor van harte uitgenodigd!
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal duren tot ca. 22.00 uur.
De ALV is een belangrijk "democratisch instrument" in de club, leden spreken en beslissen over nieuwe bestuursleden (!), de financiën en de toekomst van de club.
En er is een leuk en leerzaam na-de-pauze-onderwerp!

Overbodig te zeggen dat iedereen er eigenlijk bij zou moeten zijn, hoewel het dan wel weer erg vol wordt...

Hieronder de concept agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda

4. Verslag vorige ALV dd  26 mei 2016

5. Jaarverslag 2015-2016

6.  Financiën

- Exploitatie verslag 2015-2016

- Verslag kascommissie

- Decharge penningmeester

- Begroting 2016-2017

7. Voordracht tot benoeming nieuwe secretaris Tjaarda Wagenaar

8. Aftreden voorzitter en lid accommodatie

9. Presentatie Non Verbaaltje inzake telefonie

10. Rondvraag

11. Sluiting


Oplettende lezers zien dat voorzitter Frank de Ruijter en accommodatiecommissaris Chris van Berchum aftreden. Beiden stellen zich niet herkiesbaar.
We zoeken nog naar enthousiaste opvolgers.
Het zal toch niet zo zijn dat SMHC na 10 november geen voorzitter meer heeft?
Denk er eens over!

PS: eerder werd 3 november genoemd als datum voor de ALV, het is echter 10 november


Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws