IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

SMHC is 90 jaar en dat vieren we!

28-7-2016
Nieuwsafbeelding
Het jaar 2016:

 

Het jaar dat de Koningin van Groot Brittannië 90 jaar is geworden en………..

het jaar dat de Sneeker Mixed Hockey Club 90 jaar bestaat.

Begonnen op een grasveldje aan de Leeuwarderweg en uitgegroeid tot een club met 600 leden met een mooi nieuw clubhuis en twee kunstgrasvelden.

 

Ons 90 jarig bestaan willen wij niet zonder slag of stoot voorbij laten gaan en zouden het ontzettend leuk vinden om zo veel mogelijk leden en oudleden de hand te schudden.

Deze gelegenheid is er wel op:

 

Zaterdag 27 augustus 2016.

 

 

We nodigen alle leden, oudheden, bijzondere leden en sponsoren daarvoor van harte uit. Na ontvangst en lunch is er ’s middags HOCKEY en ’s avond buffet en feest.

We willen de verjaardagsgift bestemmen voor Stichting ALS Nederland. Draag bij aan dit cadeau door mee te doen aan de GROTE VERLOTING. Er zijn mooie prijzen, aangeboden door sponsoren, leden en anderen! Loten koop je tijdens de reünie.

 

Programma:

11.00 uur ontvangst met koffie en gebak.

12.30 uur lunch met soep en broodjes.

14.00 uur Batavieren – Oud Heren 1 SMHC

Daarna een partijtje hockeyen voor de aangemelde teams.

17.30 uur de TOAST op de 90-jarige

19.00 uur buffet

20.00 uur FEEST met LIVE muziek

 

Aanmelden kan via e-mail naar [email protected],

 

De kosten voor deze gezellige reünie bedragen: є 27,50.

De aanmelding bevestig je door dit bedrag voor 1 juli over te maken op rekeningnummer: NL22RABO0308914880 ten name van Sneeker Mixed Hockey Club.

 

Wij hopen op een goede opkomst en een geweldige dag met alle reünisten!!

 

 

Namens de reüniecommissie SMHC

 

Frank de Ruijter, voorzitter SMHC