IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Werkgroep SMHC 2020 van start: ‘SMHC, dat zijn we met z’n allen'

17-12-2015
Nieuwsafbeelding

Het bestuur is erg blij met een initiatief vanuit de vereniging om te onderzoeken hoe we meer continuïteit in de commissies en vrijwilligers(beleid) kunnen bereiken.

We stellen hieronder de werkgroep en de opdrachtformulering zoals opgesteld door de groep  in overleg met het bestuur aan jullie voor.

Na de vrijwilligersavond in juni met Lutger Brenninkmeijer,  is de werkgroep ontstaan vanuit het besef dat er iets in de vereniging moet gebeuren onder andere op vrijwilligersgebied en op het vlak van (continuïteit van) commissies , voortkomend uit meer verbondenheid tussen leden en club : ‘SMHC, dat zijn we met z’n allen.’  Wij willen hieraan een bijdrage leveren door middel van het in kaart brengen van wat er leeft in de vereniging. De bevindingen van de werkgroep en daarbij passende adviezen willen we overdragen aan het bestuur en daar waar mogelijk meedenken. 

De werkgroep bestaat uit Gabriel Spruijt, Thijs Raven, Gerard van den Broek en Lisette Kreuning.

Wat we als eerste willen doen ?

Leden van commissies, TC, Bestuur, oud commissie leden, en eventueel andere leden waarvan we denken dat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan het vooronderzoek benaderen en interviewen. Verder het in kaart brengen van de bestaande vrijwilligerstaken.  We denken hiervoor de komende winterstop te gebruiken. Onze bevindingen en aanbevelingen koppelen we idealiter terug aan het bestuur in de loop van maart. 

Vragen waar we aan denken zijn zoal (in willekeurige volgorde):

- Hoe is de continuïteit gewaarborgd voor jullie commissie?

- Hoe hoog is jullie vrijwilligers behoefte in tijd en frequentie?

- Waarom ben je lid van deze commissie?

- Hoeveel leden zouden ideaal zijn voor jullie commissie?

- Met welke andere commissies hebben jullie raakvlakken? Hebben jullie als commissies regelmatig contact? Met welke andere commissies zouden jullie eigenlijk wat meer contact willen / moeten hebben ? Waarom ?

- Hebben jullie ideeën hoe we als club extra vrijwilligers kunnen enthousiasmeren?

- Welke draaiboeken en/of (beleids)plannen hebben jullie voor de activiteiten van jullie commissie beschikbaar ? Welke zijn er in de maak of gepland om nog beter te kunnen functioneren ?

- Waar lopen jullie zoal tegenaan als commissie zijnde?

- Wat mis je nog op de club wat er volgens jullie wel zou moeten zijn?

- Hoe zou er meer verbondenheid tot stand kunnen komen tussen de leden en de club?

Het bestuur verwacht veel van de uitkomsten van het onderzoek en het advies en hopen dat het de club gaat helpen de goede condities te creëren  waarin nog meer leden graag iets willen doen voor de club.

De werkgroep zal dus de komende maanden leden van de club binnen en buiten commissies gaan benaderen met bovenstaande vragen. Zij levert haar advies op rond 1 april en wil zeker ook een rol vervullen bij de invulling van haar advies daarna.

We wensen de werkgroep en daarmee de club veel succes en vooral veel plezier en goede ideeën!
Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws