IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Agenda en stukken voor de ALV op donderdag 29 oktober

15-10-2015
Nieuwsafbeelding
Zoals al gemeld, wordt de ALV gehouden op donderdag 29 oktober, 's avonds om 20 uur. Alle leden en ouders of verzorgers van jeugdleden nodigen we daarvoor van harte uit.
De stukken voor de vergadering staan op MijnSMHC, https://team.lisa-is.nl/login . Na logon, klik Club - Documenten - ALV oktober 2015.
Het jaarverslag over 2014-2015 is nog niet volledig en nog niet beschikbaar op de site.
We hebben de commissies nog eens gevraagd een paragraaf aan te leveren. Daarna verschijnt het zsm op de site.
De agenda zit ook bij de stukken. Als "appetizer" alvast de punten:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda

4. Verslag vorige ALV dd 11 juni 2015

5. Jaarverslag SMHC 2014-2015

6. Financiën

a. Exploitatie verslag 2014-2015

a. Verslag kascommissie

b. Decharge penningmeester

c. Begroting 2015-2016

7. Benoemen nieuwe kascommissie

8. Bericht van de jubileumcommissie

9. Voorzet van bestuur inzake beleidsplan clubhuis/kantine

10. Wisseling van de wacht

11. Aftreden secretaris

12. Rondvraag


Tot de 29e!


Namens het bestuur,


Janine