header.jpg IMG_3786 (1).jpeg IMG_3861.jpeg

in memoriam Thea ter Horst

14-8-2015

In memoriam bij het overlijden van ons erelid,


Thea ter Horst 


Thea was al in de zeventiger jaren een rots in de branding voor onze vereniging.

Als secretaris van de Sneeker MHC was zij actief, en niet weg te denken in het clubhuis achter de bar.

Mijn eigen herinnering stamt uit de tijd dat we nog op het LSC terrein speelden op gras met onze kromme sticks.

Thee in de rust en altijd aanmoedigingen vanaf de zijlijn. Het enthousiasme droop ervan af.

Bij mijn terugkeer op de club in de negentiger jaren was de verrassing deste groter Thea nog steeds achter de bar.

Thuiskomen was dat.

Na jaren ook met de veterinnen te hebben gespeeld , openbaarde bij Thea de ziekte van Parkinson.

Dit deed niets af aan haar enthousiasme en haar betrokkenheid bij de club.

Met recht was Thea ons erelid!


Namens de leden en het bestuur wens ik Erik, Marlou, Jan Henk en Maarten alle sterkte toe, bij dit verlies van hun markante vrouw/moeder.


Namens de vereniging en het bestuur,

Frank de Ruijter