header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Algemene ledenvergadering donderdag 11 juni

28-5-2015
Nieuwsafbeelding
De voorjaars ALV wordt gehouden op donderdag 11 juni. 
Alle leden en ouders van jeugdleden worden daarvoor van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 20 uur.
Onderwerpen die we willen bespreken zijn het probleem om voldoende vrijwilligers te vinden voor alle functies. Als we hier geen wonder kunnen laten gebeuren, "zakken we door het ijs". En de resultaten van het Technisch management. In de conceptbegroting stellen we voor om hiermee door te gaan.
Aan de orde is verder het voorlopig (financieel) resultaat, de concept begroting 2015-2016, en een voorstel tot contributie verhoging. 
Een 2-tal jaren hebben we geen contributie verhoging doorgevoerd; we zien nu helaas dat mede hierdoor en door de nieuwbouw gestegen accommodatiekosten een inhaalstap(je) moet worden gemaakt.
Het bestuur stelt voor de contributies met 5% te verhogen.
Onderstaand de agenda.
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. *Verslag extra ALV op 20 jan j.l.
  4. Evaluatie Vrijwilligersbeleid
  5. Evaluatie Technisch management
  6. *Prognose financieel resultaat, Voorlopige begroting, Contributievoorstel
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
De *stukken horend bij de ALV vind je hier onder ALV juni 2015.
Als je het wachtwoord van de site kwijt bent kun je hier een nieuwe aanmaken.
(de hyperlinks werken helaas nog niet in de Lisa-app; ga daarvoor naar de SMHC website)Gerelateerd nieuws