IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Van de bestuurstafel

26-4-2015
Nieuwsafbeelding

Waarover werd in de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag gesproken:

Financien:

De penningmeester presenteerde een voorlopige prognose van het resultaat 2014-2015.

Het ziet er naar uit dat het tekort kleiner gaat uitvallen dan in de begroting werd van uit gegaan.

In de ALV van 11 juni zal op basis van een zo goed mogelijke prognose een contributievoorstel worden gedaan.

De vrijwilligersavond op 20 april

De werving van nieuwe vrijwilligers gaat minder hard dan noodzakelijk. Zie de mail naar alle leden en het bericht op de website.

Er zal echt een grotere groep vrijwilligers moeten ontstaan om de club te kunnen blijven draaien!

Kantinecommissie

Deze commissie is ook onvoldoende in staat haar taken goed uit te voeren. 

We hopen op 30 april de al bestaande leden en de geïnteresseerde nieuwe leden nieuwe energie in te blazen.

Bar op vrijdagavond

Door het wegvallen van de training van Heren1 wordt de vrijdagavond bezetting van de bar beëindig

SMHC 90 jaar

Volgend jaar bestaan "we”  90 jaar! Dat vraagt om een feest(commissie). We proberen op zo kort mogelijke termijn hiervoor mensen te vinden

Rating

De hockeybond gaat de komende 2 jaar een zg rating-systeem invoeren. Dat heeft gevolgen voor alle clubs.

(Het systeem is gebaseerd op de uitgangspunten, dat een team een bepaalde sterkte vertegenwoordigt door de samenstelling van het team. De spelers in het team brengen ieder hun eigen hockeyervaring in. Die hockey-ervaring per speler geven wij een waarde o.b.v. de volgende bepalende elementen; clubteam, klasse, rang in de poule, gewonnen, verloren, gelijk en doelsaldo. Via een rekenmodel krijgt elke speler – en daarmee elk team – een eigen Hockeyrating.)

Zaalhockey

Komend jaar wordt voor de topteams Noord en Oost samengevoegd..

Snuffelhockey

(Afgelopen) vrijdag hadden zich ca. 50 kinderen aangemeld voor de snuffelmiddag!Gerelateerd nieuws