IMG_3861.jpeg header.jpg IMG_3786 (1).jpeg

Commissies en bestuur 2023-2024

Bestuur
Het SMHC bestuur bestaat sinds 29 maart 2022 uit 7 personen. 
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meer commissies. Regelmatig neemt het bestuurslid deel aan de commissievergaderingen.
Ook kan een commissievoorzitter aanschuiven bij de bestuursvergadering wanneer belangrijke zaken aan de orde zijn.

Paul Rijk, voorzitter. 
Floor de Vries, secretaris. 
René Timmer,  penningmeester.
Jan Lodewijk Goorhuis, technische zaken
Frank Laarhoven, sponsoring
Carien van der Wal, jeugd
Martin Visser, accommodatie/senioren


Accommodatiecommissie

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor al het (klein) onderhoud in en om het clubhuis - [email protected]


Activiteitencommissie

Per periode maken we met elkaar een activiteitenkalender, waarbij we per activiteit op zoek gaan naar mensen om het samen mee te organiseren - [email protected]  


Arbitrage (scheidsrechtersplanning en -kaarten)

Het indelen en coördineren van scheidsrechters, scheidsrechtercursus organiseren, begeleiden van beginnende scheidsrechters [email protected]


Barcommissie 

Onder andere voor inkoop & voorraadbeheer en afspraken over gebruik van het clubhuis - [email protected]


Ledensecretariaat 

Het up to date houden van het ledenbestand, met als belangrijkste taken:

- mails beantwoorden

- contact met de Technische Commissie ivm indeling van nieuwe leden in teams

- nieuwe Senioren/ABC leden mailen/informeren over het team & de club

- contact met de penningmeester ivm het op de juiste wijze innen van de contributie

- opzeggingen, adreswijzigingen etc bijhouden in Lisa


[email protected]


Materiaalcommissie

Teams die problemen hebben met hun keepersuitrusting kunnen bij de materialencommissie terecht voor reparaties en nieuwe onderdelen wanneer de oude kapot of te klein zijn. Aan het einde van het seizoen worden alle keeperssets gecontroleerd en voor eventuele reparaties ingenomen - [email protected]


Redactie website en social media:

Suggesties en nieuwsberichten voor en vragen over de SMHC website/Facebook/Instagram etc  kunnen naar [email protected]


Let op: altijd een foto meesturen bij een nieuwsbericht. De foto heeft bij voorkeur de afmeting 800 x 400 pixels (breedte x hoogte).


Schoolhockey

Het geven van kennismakingslessen op basisscholen in Sneek en omstreken is een leuke manier om kinderen in aanraking te laten komen met hockey. Middels de schoolsportagenda bieden wij deze lessen in de regio aan - [email protected]

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en maakt en bewaakt de afspraken met sponsors en adverteerders namens de vereniging. De intentie van elke sponsorafspraak is om de tegenprestatie van de sponsor ten goede te laten komen aan de vereniging, soms met een specifieke bestemming, zoals kledingsponsor voor een bepaald team. Zij onderhoudt contacten met bestaande sponsors, houdt toezicht op een juiste naleving van de afspraken en stemt tijdig af over verlenging van de contracten. Daarnaast ondersteunt zij de penningmeester aangaande facturatie en het incasseren van openstaande posten - [email protected]l


Technische commissie Junioren/Senioren 

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor alle hockey-technische zaken binnen de vereniging. De taken van de TC omvatten o.a. de indeling van de elftallen, aanstelling en het functioneren van trainers en coaches, de trainingscoördinatie en het onderhouden van de contacten met de KNHB  - tc@hockeysneek.nl


Technische commissie Jongste Jeugd (t/m O12) 

[email protected]


Teamdienstplanning

De teamdienstplanner maakt 3x per jaar een teamdienstschema (voor start competitie, na de herfstvakantie en na de winterstop) en mailt dit naar de teambegeleiders. Daarnaast worden deze diensten in Lisa geplaatst - [email protected]
 
Vertrouwenspersoon
De SMHC vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de club voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan het nemen van preventieve maatregelen. 

Manja van Olst is de huidige SMHC vertrouwenscontactpersoon - [email protected]

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met het inplannen van de wedstrijden en onderhoudt contact met andere clubs bij wijzigingen of afgelastingen. Ook kan je hier een veld reserveren voor bv oefenwedstrijden - [email protected]

Zaalcommissie
De zaalcommissie houdt zich bezig met alles wat met de zaalcompetitie te maken heeft, zowel in de voorbereidende fase van de competitie als tijdens de competitie. Hierbij kan worden gedacht aan de opgave van leden richting de bond en de communicatie naar de managers of aanvoerders omtrent ontwikkelingen op het gebied van de zaalcompetitie - [email protected]