SMHC jeugdkampioensteams c.jpg SMHC loves hockey.jpg SMHC jeugdkampioensteams JA JB c.jpg header2017.04.jpg

Verzekeringen, hoe zit dat bij SMHC?

Af en doet doet zich de vraag voor of er een verzekering kan worden aangesproken op de vergoeding van ontstane schade. Hieronder een beknopte toelichting.


Voor Leden

Voor alle SMHC leden is door de KNHB een ongevallenverzekering afgesloten. Dit geeft dekking tegen (aanvullende)  medische kosten, incl tandheelkundige, invaliditeit en overlijden. 

NB: er is een eigen wettelijk verplicht  risico van € 165,- voor medische kosten. Er zijn maxima voor uit te keren schade.


Verder is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan anderen tijdens en in het kader van verenigingsactiviteiten. Dus tijdens trainingen, wedstrijden, etc. 

NB: Er is sprake van een eigen risico van € 500,- per geval (€ 2500 voor personenschade) 

Dus een bal over het net op een autodak kan worden geclaimd bij de KNHB verzekering, eigen kosten zijn het eigen risico.


Meer informatie over de KNHB verzekeringen is te vinden op www.knhb.nlVoor vrijwilligers

Alle vrijwilligers in gemeente Súdwest-Fryslân zijn verzekerd tegen risico's die samenhangen met hun vrijwilligerswerk. De gemeente heeft een collectieve verzekering waarmee alle vrijwilligers van de gemeente automatisch en kosteloos verzekerd zijn. Hierin zijn opgenomen:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen (de club dus)
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers (voor bestuur)
  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen (de club)
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

 

De voorwaarden en veelgestelde vragen over deze verzekering zijn te lezen op de site van SWFTenslotte is voor SMHC uiteraard de inboedel van het  clubhuis verzekerd tegen diefstal, brand etc. Deze verzekeringen worden beheerd door Stichting Tinga.