header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Vrijwilligersdiensten voor SMHC

22-8-2014
Nieuwsafbeelding

Er is al lang over gesproken en ook al eens een besluit genomen op de ledenvergadering, maar nog niet ingevoerd: vrijwilligersdiensten voor alle leden met afkoopmogelijkheid.

De barcommissie heeft voorgesteld om het komend seizoen hiermee te beginnen; dat voorstel is overgenomen door het bestuur.

Ook de zaaldiensten in de winterstop worden hierin meegenomen.


Achtergrond:

Om de gang van zaken in de kantine verder te verbeteren willen we naar zoveel mogelijk "bemande” (sorry dames!) kantine diensten.

Vanaf deze week hebben we de beschikking over een modern kassa systeem, waarmee cashless en met pin kan worden betaald.

We willen af van de briefjes, vinken-lijstjes en vraagtekens of er wel is afgerekend. Dat vraagt meer structuur en aandacht.

Daarom start de barcommissie met een team van ca. 10 personen om de bar te bemannen en wil graag zo snel mogelijk worden aangevuld met andere clubvrijwilligers.

Dit bar-kernteam levert aan alle vrijwilligers instructie en begeleiding.

Het systeem is vergelijkbaar met hetgeen gebruikelijk is bij onze zusterclub De Vliegende Bal.


Hoe werkt het:

- van alle leden / ouders van leden >18 jaar wordt verwacht dat zij 2x per seizoen een bardienst en/of zaaldienst draaien 

- bardiensten zijn er op (nagenoeg) alle trainings- en wedstrijd-dagen van de week, dus met uitzondering van de vakanties en de winterstop

- doelgroepen voor de bardiensten zijn

   - door de weekse trainingsdagen:  jeugd 18+ 

   - zaterdag: ouders van leden 

   - zondag: senioren

- een bardienst duurt 3 uur en wordt gedraaid met 2 personen

- een zaaldienst duurt ook 3 uur en kan door 1 persoon worden uitgevoerd

- leden kunnen zich inplannen door in te loggen op de SMHC web-site, kies BAS , waar de barcommissie en de zaalcommissie het rooster van de diensten plaatst 

- roostertijden die niet al door de leden worden ingepland, worden toegewezen door de barcommissie

- hiervan wordt tijdig (uiterlijk 4 weken van te voren *) bericht gegeven naar de betrokkene 

- ruilen van diensten kan, mits bericht naar de barcommissie of zaalcommissie, die BAS dan aanpassen

- wanneer een lid er voor kiest de bar/zaal-dienst niet te willen of kunnen vervullen, kan de dienst tot 1 oktober worden "afgekocht”  

- dat kan door € 30,- te storten op het banknummer nl62rabo0134243447 tnv Sneeker Mixed Hockey Club o.v.v. "afkoop bar/zaal dienst <naam> <lidnummer>

- de leden die het afkoopbedrag hebben gestort, worden niet meer ingepland

- leden die niet hebben afgekocht en niet komen opdagen betalen € 75,-

- met de afkoopbedragen zullen (jeugd) vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding worden ingezet

*) bij de start van het seizoen zal de 4 weken niet gehaald kunnen worden.

Voor vragen kun je mailen naar  [email protected] 


Het bestuur hoopt dat dit initiatief positief wordt ontvangen door de leden en dat alle leden zich als vrijwilliger gaan inplannen !

De club vaart daar wel bij, en de club, datzijnweallemaal !


Met sportieve groet,


Namens het SMHC bestuur en de Barcommissie

Jan Dijkhuis

Mirjam Drenth
Reacties

Tjerk Damstra
Mooi geregeld, helder voor een ieder lijkt me
Angelina Selmani
ons kind kiest voor hockey,als we mee willen helpen en dat wil ik best dan is dat toch mooi meegenomen,maar om daar als sanctie een boete voor te geven vind ik veel te ver gaan

Reageer op het nieuws