header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Algemene Leden Vergadering op 27 mei a.s.

16-5-2014
Nieuwsafbeelding
Zoals al gemeld wordt op 27 mei a.s. de (voorjaars) ALV gehouden. Deze ALV is vooral informerend over de ontwikkelingen in de club. Daarnaast wordt door het bestuur een een aantal voorstellen gedaan mbt het club- cq technisch- management, het vrijwilligersbeleid en de contributie voor het komende seizoen. 

De agenda en de vergaderstukken zijn te vinden op de SMHC site, klik https://login.lisa-is.nl/lisa2/default.asp?menuitem=876&catdetails=30 (je moet daarvoor wel aangelogd zijn)


De ALV is voor alle seniorleden en de ouders van de jeugdleden.

We hopen op een vol clubhuis en rekenen op (bijna) ieders komst! 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda 
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag ALV d.d. 18  oktober 2013
 5. Financiën en vaststellen contributie voor seizoen 2014-2015
 6. Voorstel aanstellen van een Technisch Manager
 7. Tuchtreglement
 8. Presentatie accommodatie door Wouter Leijen
 9. Presentatie cashless betalen.
 10. Presentatie werven van vrijwilligers door Isabelle van de Nadort
 11. Presentatie nieuwe website door Jan Dijkhuis
 12. W.V.T.T.K.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting