header.jpg IMG_3861.jpeg IMG_3786 (1).jpeg

Bijzondere leden benoemd op de ALV

10-11-2014
Nieuwsafbeelding

Donderdag 6 november was er naast serieuze onderwerpen als technische beleidsplan en (afgekeurde) financiële verslaggeving, ook een prominente plaats ingeruimd voor een aantal prominente leden.

Het bestuur stelde de vergadering voor deze leden te benoemen als Lid van verdienste of Erelid. De leden van verdienste voor hun " tomeloze en enthousiaste inzet voor de SMHC” en de ereleden voor hun "buitengewone verdiensten voor de club”. Alle voorstellen werd met applaus geaccepteerd.

De club is een mooi rijtje gelauwerde leden rijker!


Hieronder alle benoemingen in volgorde van opkomst, de teksten zijn van de uitgereikte certificaten.

(de foto's verschijnen niet in de app, ga daarvoor naar http://www.hockeysneek.nl


Marijn Smit:

Vanwege zijn tomeloze en enthousiaste inzet voor de SMHC. Jarenlang als sleutelfiguur in de barcommissie, als wedstrijdcommissaris voor de senioren, jeugd en jongste jeugd, als backup webmaster en nu tijdelijk ook scheidsrechtercommissaris vervult hij de rol van onmisbaar  "oliemannetje” van de club.


Nancy van den Bosch:


vanwege haar tomeloze en enthousiaste inzet voor de SMHC. Als jeugdcommissaris, lid van de TC, coördinator van de jeugdtrainers is zij van grote waarde voor het hockey in Sneek en is ze een voorbeeld voor alle vrijwilligers.SMHC kan altijd een beroep op haar doen.


Inge Damstra: 


Vanwege haar tomeloze en enthousiaste inzet voor de SMHC. Het clubhuis nu zou nooit zo prachtig zijn ingericht, en functioneel en aangenaam zijn geworden als Inge niet met veel inzet, haar netwerk, creativiteit, handelsgeest en charme zich had ingezet om er iets geweldigs van te maken. En het houdt nooit op, barcommissie, sponsor-commissie, en financiën, SMHC kan altijd een beroep op haar doen.


Afke Westerveld:


Dit vanwege haar buitengewone verdiensten voor de club. 3 generaties SMHC-ers leerden het spelletje van Afke. Die in regen en wind haar pupillen de eerste kneepjes van het spel bijbracht. 30 jaar lang was ze de vaste waarde in het trainers-team van SMHC. Zo bracht ze haar enthousiasme voor hockey van vader op zoon, en van moeder op dochter.


Jaap Sonnenberg:


Dit vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de club. Als tiener werd Jaap lid van SMHC, omdat een voetbalknie hem daartoe "dwong” . Hij ging hockeyen en ging nooit meer weg. Hij bleef 50 jaar lang lid van de SMHC. Het Sonnenberg-familieteam was berucht tijdens de familie toernooien en waren ware ambassadeurs voor het hockey in Sneek.


Dick Bellinga:


Dit vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de club. Dick is ver uit het kraste lid van de club en elke zondag staat hij nog onder de lat. Als vrijwilliger was geen sleutel veilig, geen apparaat te defect, geen keeperspak te uit-elkaar. Zelfs z’n hart kreeg hij weer aan de praat. De maandagavond was nooit meer hetzelfde toen het Sticky verdween en daarmee Dick’s stencilmachine. Hulde!


Hulde voor allen!